Rumænere dømt og udvist for tricktyverier


Rumænsk ægtepar med rigtig meget klister på fingrene er blevet idømt to år og otte måneders fængsel for organiseret tricktyveri og de er samtidig udvist for bestandigt.

Retten i Lyngby afsagde i dag dom i en større tricktyverisag, hvor et rumænsk ægtepar var tiltalt i 209 forhold. De blev begge idømt en fængselsstraf på 2 år og 8 måneder og udvist af Danmark for bestandigt.

Retten lagde i sin afgørelse bl.a. vægt på, at der var tale om professionelt tricktyveri begået over for ældre borgere, at der i alt var hævet mere end en halv million på de stjålne kort og at de dømte ingen anden anledning havde i Danmark end at begå kriminalitet.

– Retten var enig i, at der er tale om en alvorlig sag, hvor der er begået omfattende kriminalitet, og de er derfor også dømt efter den bestemmelse i straffeloven, der omfatter organiseret kriminalitet. Takket være et godt politisamarbejde på tværs af grænserne i Europa har det i dag været muligt at retsforfølge de to dømte, selvom de for længst havde forladt landet, og det kan man jo kun være tilfreds med, siger Anklagerfuldmægtig Line Rosberg fra Nordsjællands Politi.

I alt 48 dankort blev i en periode på 1,5 år stjålet efter at de to gerningsmænd havde afluret pinkoden, mens de forurettede handlede dagligvarer.

Ægteparret blev i november sidste år anholdt i Frankrig efter at Nordsjællands Politi havde udsendt en europæisk arrestordre, de blev herefter udleveret til Danmark til retsforfølgning.

Manden tilstod i stort omfang forholdene, mens kvinden nægtede. Begge de dømte ankede dommen på stedet.