Men In Black indkalder til demonstration

KØBENHAVN: Men in black indkalder til demonstration i morgen lørdag, i København - se anmeldelsen af demoen her !

"Anmeldelse af demonstration for bevarelse af Grundloven og danskernes menneskerettigheder"

Jf. den vedlagte anmeldelse af demonstrationen vil den nystiftede forening, ”Men In Black” afholde demonstration lørdag den 23. januar 2021 fra kl. 18.00 – 23.00 på den beskrevne rute.

Det er magtpåliggende for foreningen, at demonstrationen kan gennemføres uden konflikt med politiet, så en gentagelse af situationen den 9. januar 2021, hvor mange demonstranter brutalt blev overfaldet og slået til blods af politiet, kan undgås.

Foreningen gør og vil fortsat gøre sit yderste for, at de deltagende demonstranter overholder samtlige gældende love og ordensregler, herunder vedrørende fyrværkeri, og foreningen har ikke og vil ikke komme til at opfordre til vold, hærværk eller andre former for lovovertrædelser.

Som det fremgår af demonstrationsanmeldelsen, er det en demonstration til støtte for retsstatsprincippet og Grundloven, med krav om, at regeringen og politiet overholder Grundloven, straffeloven og politiloven og respekterer danskernes menneskerettigheder, ytrings-, forsamlings-, og foreningsfriheden, og retten til at bestemme over sit eget legeme og liv. Vi oplever nemlig, at regeringen – og desværre også dele af politiet – IKKE efterlever disse regler, hvilket er en meget alvorlig trussel imod det danske demokrati og danskernes velfærd, og disse Grundlovsbrud og andre lovovertrædelser ønsker vi at gøre opmærksom på, og protestere imod.

Jeg skal venligst anmode politidirektøren eller den politiembedsmand, som bliver ansvarlig for politiets indsats i forbindelse med demonstrationen om at oplyse et telefonnummer, hvor jeg kan træffe vedkommende, så vi mundtligt kan få afklaret, hvilke YDERLIGERE foranstaltninger foreningen kan træffe for at undgå, at demonstranterne igen bliver udsat for vold fra politiet. Jeg vil her undlade en diskussion om, hvorvidt tidligere voldsanvendelse var berettiget eller ej, for i stedet at fokusere på, at foreningen og politiet i fællesskab indleder og fastholder en dialog om, hvordan det kan undgås, at voldelige episoder gentage sig.

Jeg bemærker i den forbindelse, at der cirkulerer mange påstande om, at politiet anvender betjente ”under cover”, som infiltrerer anmeldte demonstrationer og begår kriminalitet og voldshandlinger, forklædt som demonstranter, for derved at legitimere politiets opløsning af demonstrationen som et opløb, og dernæst organiseret vold imod demonstranterne. Jeg forventer, at politiets ledelse vil afvise, at noget sådan finder sted eller nogen sinde har fundet sted, men appellerer samtidig til, at Rigspolitiet skriftligt erklærer, at det ikke vil gøre noget sådant i forbindelse med den demonstration, som nu er anmeldt, eller fremtidige demonstrationer arrangeret af foreningen ”Men In Black”. Som nævnt er vi alene en gruppe mennesker, som er forenet i ønsket om at kæmpe for bevarelse af retsstaten, demokratiet og menneskerettighederne i Danmark, og vores demonstrationer udgør derfor ikke en trussel imod regeringen, myndighederne eller Københavns borgere. Derfor er der heller ikke nogen grund til at infiltrere den eller anvende vold imod demonstrationens deltagere.

Der er ingen interesse eller ønsker om at udøve vold eller hærværk, eller skabe konfrontation med politiet, demonstrationen er for bevarelse af Grundloven og danskernes menneskerettigheder, vi vil gøre vores absolut bedste for at holde ro og orden på deltagerne i dagen demonstration, vi er opmærksomme på, og håber at politiet opfører sig på samme fornuftige måde, så forstyrrelser, uro og konfrontationer af den lovligt anmeldte demonstration kan undgås.

Af selv samme årsag er det vigtigt, at vi inden og mere vigtigt under den planlagte demonstration har opbygget en god solid kontakt med den ansvarlige indsatsleder hos politiet.

Roskilde, den 21. januar 2021.
På foreningens MIB vegne