Extinction Rebellion blokerer trafik i København hver for sig: “Vi er rædselsslagne for klimakrisen”


( Pressefoto: Extinction Rebellion )


KØBENHAVN: Demonstranter fra Extinction Rebellion blokerer i dag og de følgende torsdage op til den 6. maj veje i
København for at anspore regeringen til handling imod klimakrisen.

Flere aktivister har sat sig foran trafikken i København. Demonstranterne er alle iført dobbeltskilte med tekst såsom: “Jeg er
rædselslagen for at fødevaresystemet vil bryde sammen på grund af klimakrisen.”

Gruppen beskriver deres enkeltpersonsprotester, “Rebellion of One”, som “modige gerninger af civil
ulydighed”. “Aktionens formål er at skabe en personlig og ærlig forbindelse til forbipasserende. Vi vil
synliggøre de store følelser, der kommer, når man lever i en klimakrise.”

Ellen, 26 år, sidder på Nørre Voldgade: “Videnskaben viser tydeligt, at vi skal handle drastisk nu, hvis
vi vil overleve. Alligevel gør politikerne ikke, det der er nødvendigt. Jeg har protesteret i alle de lovlige
former de sidste 5 år, og situationen bliver værre og værre. Jeg kan simpelthen ikke acceptere at
fremtiden for alle de børn, som min generation overvejer at have, vil være præget af oversvømmelser,
sult, tørke, pandemier, sammenbrud af samfundet og uddøen af dyrearter. Hvis jeg er nødt til at sætte
mig midt ude på vejen, for at noget bliver gjort, så må det jo være sådan.”

Hendes dobbeltskilt siger: “Jeg er skrækslagen for at få børn på grund af klimakrisen”.

Den 18-årige Rod blokerer en gade i indre København, fordi “politikerne ikke lytter til videnskaben og
ikke har leveret noget i nærheden af den nødvendige handling,” hvilket har ført til, at hun er
“overbevist om at civil ulydighed er nødvendigt, hvis vi skal kunne bevare noget som helst håb for
fremtiden.”

Som mange andre unge er hun “bange for at skulle leve i den her verden om 20 år” og
“bange for at skulle opleve en verden hvor milliarder må flygte og millioner vil dø og som vil være
præget af oprør, radikalisering og fascisme.” Derfor er hun blevet “mere og mere desperat” over “hvor
ligeglade verdens magthavere er.” Hendes dobbeltskilt siger: “Jeg er skrækslagen for, at der kommer
krig på grund af klimakrisen”.

Extinction Rebellion er en bevægelse, der kræver, at “regeringen skal handle nu for at stoppe tabet af
biodiversitet og reducere drivhusgasudledninger til netto nul i 2025.” Extinction Rebellion hævder, at
regeringen er mere optaget af at få positive avisoverskrifter end af egentlig handling, og de har derfor
planlagt “Vendepunktet” – en ugelang protest med yderligere civil ulydighed 6.-13. maj.

Om Extinction Rebellion
Extinction Rebellion Danmark er en del af den internationale folkebevægelse Extinction Rebellion,
som anvender ikke-voldelig civil ulydighed i kampen om at begrænse klimakrisen, stoppe den sjette
masseuddøen og minimere risikoen for samfundskollaps. Bevægelsen startede i Storbritannien i 2018,
og har siden spredt sig til over 70 lande. Extinction Rebellions formål er, at få opfyldt følgende tre
krav:
1. Regeringen skal fortælle sandheden om miljø- og klimakrisen.
2. Danmarks drivhusgasudledninger skal reduceres til netto nul i 2025.
3. Der skal oprettes et klimaborgerting med juridisk bindende beslutningsmandat.