Beredskabskommision starter undersøgelse af Frederiksborg Brand og Redning


Beredskabskommissionen for Frederiksborg Brand & Redning har besluttet at sætte en undersøgelse af beredskabet igang. Undersøgelsen omfatter brandvæsnets arbejdsmiljø, ledelsesstruktur / kultur samt økonomistyring af beredskabet.

Ifølge nyhedsmediet Beredskabsinfo.dk oplyser kommissionens formand, borgmester John Schmidt Andersen, at baggrunden er ”en konkret henvendelse til beredskabskommissionen”.

Den pågældende skrivelse er efterfølgende også kommet i Kriminalmagasinet Politirapporten’s besiddelse.

Ifølge et internt brev til beredskabets medarbejdere, som er underskrevet af formanden for Beredskabskommisionen, oplyses det at der er tale om ”en hurtig og grundig analyse” som man forventer er afsluttet i starten af juni måned.

Selve undersøgelsen udføres af konsulentfirmaet KLK, som er en del af Kommunernes Landsforening, og ifølge skrivelsen vil man fra Beredskabskommissionens side følge op på resultaterne af analysen umiddelbart efter, at den er færdig.

Beredskabskommissionens formand fastslår også i skrivelsen at man er optaget af åbenhed om undersøgelsen og alle gode bidrag indgår i processen.

Undersøgelsen indebærer at ca. 30 personer fra Frederiksborg Brand og Redning, herunder medarbejdere, ledere og medlemmer af beredskabskommissionen vil blive interviewet som led i undersøgelsen. Selve undersøgelsen gennemføres af erfarne konsulenter fra konsulentfirmaet KLK og Direktør Kristian Nabe-Nielsen fra Frederikssund Kommune er ansvarlig for gennemførelsen.

– Jeg vil gerne understrege, at mens undersøgelsen står på, fortsætter driften i FBBR som hidtil. Beredskabskommissionen anerkender de mange vigtige opgaver, som FBBR løser hver eneste dag – det skal fortsætte ufortrødent i den næste måneds tid, hvor undersøgelsen står på, fastslår John Schmidt Andersen, Formand for Beredskabskommissionen.

Ledelsen i FBBR har i undersøgelsesperioden dog de samme beføjelser som hidtil.

– Udviklingsopgaver, herunder opgaverne omkring Gribskov Kommunes udtræden af FBBR, vil – om muligt – blive sat i bero indtil undersøgelsen er afsluttet og Beredskabskommissionen har fulgt op på denne, slutter John Schmidt Andersen.

FAKTA:
Frederiksborg Brand & Redning er et kommunalt ejet §60-selskab, der blev etableret 1. januar 2016 som et partnerskab mellem beredskaberne i Egedal, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs og Hillerød Kommuner.

Gribskov Kommune har besluttet at udtræde af Frederiksborg Brand og Redning pr. 31.12.2020

Beredskabskommissionen er dem, der varetager forvaltningen af redningsberedskabet. Beredskabet er en væsentlig organisation i en kommune. Det er derfor fastsat i beredskabsloven, at redningsberedskabet skal have en central forankring i den kommunale organisation.

Kommissionen består af borgmestrene for de seks kommuner, politidirektørembedet, en frivillig valgt af og blandt de frivillige og en medarbejderrepræsentant valgt af og blandt medarbejderne i Frederiksborg Brand & Redning.