Universitet går til kamp mod kobøvser med pizza-urt


Arkivfoto


I de kommende par år kommer det formentlig til at lugte lidt af pizza i udvalgte danske kostalde.

I et nyt fire-årigt projekt vil Aarhus Universitet i samarbejde med Økologisk Landsforening og en række erhvervspartnere nemlig undersøge, om planten og krydderurten græsk oregano kan reducere malkekøers udledning af metangas, når de bøvser. Det skriver DAGBLADET Ringsted.

Like localeyes.dk på Facebook

Det lyder måske mærkværdigt, men det giver god mening, netop fordi køers metan-bøvse er et større klimaproblem. Det forklarer Kai Grevsen, der er leder af forskningsprojektet og seniorforsker ved Institut for Fødevarer på Aarhus Universitet.

– Målet er, at vi kan vise, at man kan reducere udslip af metan fra malkekøer med op til 25 procent ved at tilsætte oregano til foderet, siger Kai Grevsen.

Metangas dannes helt naturligt hos drøvtyggere, når foderet bliver fordøjet og omsat i vommen. Metan er 25 gange mere skadeligt for klimaet end kuldioxid. Derfor er det en relevant problemstilling, og det er her, at oregano kommer ind i billedet.

Græsk oregano har et højt indhold af æteriske olier og har en såkaldt anti-mikrobiel effekt, der gør planten til et naturligt virkemiddel til at reducere produktionen af metan i dyrenes maver.

Først bliver oregano-diæten serveret for malkekøer på forskningscentret AU Foulum ved Aarhus, og derefter bliver forsøget afprøvet i praksis hos en række økologiske mælkeproducenter.

Allerførst skal projektets forskere dog finde ud af, hvordan man kan lave græsk oregano om til hø eller ensilage, som køerne kan spise.

– For at anvendelse af oregano skal være muligt i praksis, er det helt essentielt at udvikle et oregano-produkt, der både giver et højt udbytte og har et højt indhold af æteriske olier. Vi skal også udvikle et økologisk dyrkningskoncept og forædle nye sorter, der indeholder endnu flere olier, forklarer projektleder Kai Grevsen.

I forskningsprojektet vil der blive brugt økologisk oregano, ligesom man kommer til at samarbejde med økologiske mælkeproducenter.

Men perspektiverne rækker videre end økologiens verden, fortæller projektlederen.

– Det er (…) vigtigt at huske på, at projektet ikke kun har relevans for økologiske mælkeproducenter. Hvis resultaterne er positive, kan de implementeres i alle kvægbedrifter, konventionelle og økologiske, så potentialet er rigtigt stort, siger Kai Grevsen.

Desuden håber man, at den krydrede diæt kan forbedre mælkens fedtsyre-sammensætning og smag og til sidst ende som en decideret klimavenlig mælk i køledisken.