Over hundrede hundehvalpe: Dømt for ulovlig import og salg af hunde


Arkivfoto


Fire personer er fredag dømt ved Retten i Kolding for ulovlig import og handel med et stort antal hundehvalpe.

Tre af de tiltalte blev idømt en betinget fængselsstraf.

Desuden er de fire sammenlagt idømt konfiskation af en fortjeneste på 396.000 kroner.

To af de nu dømte frakendes desuden retten til erhvervsmæssig handel med hunde og erhvervsmæssig opdræt af hunde i fem år.

De dømte er en kvinde på 36 år samt tre mænd på henholdsvis 33 og 34 og 55.

Kvinden og den ene mand er bosiddende i Middelfart, mens de to andre er bosiddende i Rumænien.

Sagen omhandler import og handel med 129 hvalpe – primært af racen malteser – og er efterforsket af Den Specialiserede Dyrevelfærdsenhed Syd ved Sydøstjyllands Politi.

Sagen betragtes som organiseret kriminalitet, og hvalpene er solgt i perioden fra juli 2019 til marts 2020, og fremgangsmåden har været den samme i alle forhold.

Hundene blev solgt fra adresser i Fredericia og Middelfart.

Behandlingen af sagen begyndte ved Retten i Kolding den 4. september 2023 og har siden strakt sig over 13 retsdage.

Afsættet er et anklageskrift med 30 tiltalepunkter, der alle omhandler strafbare handlinger relateret til ulovlig import og handel med hundehvalpe, og bevisførelsen har været omfattende.

Fik tip fra dyrlæge
Hvalpene er ifølge dommen blevet indført til Danmark fra Rumænien, uden at nogen af de tiltalte har været registreret som importører hos Fødevarestyrelsen.

Herefter er hvalpene fra de tiltaltes respektive adresser blevet solgt til private borgere via annoncer på internettet, selvom de tiltalte heller ikke havde tilladelse til erhvervsmæssig handel med dyr.

Ved indførslen af hvalpene fra Rumænien har de tiltalte heller ikke fulgt de gældende regler og krav, som gælder i forbindelse med erhverv.

Det vil sige, at hvalpene ikke har været ID-mærkede med chip, ikke har været rabiesvaccineret og heller ikke er blevet undersøgt af en bemyndiget dyrlæge eller har været ledsaget af et sundhedscertifikat, som det ellers er påkrævet.

I løbet af de 13 retsdage har mange købere af de solgte hunde været i retten for at forklare om deres handel.

En række dyrlæger fra Trekantsområdet har ligeledes vidnet i sagen.

Dyrlægerne havde alle chippet og undersøgt et eller flere af de 30 hvalpekuld, som sagen omhandlede.

Det var et tip fra netop en dyrlæge, der i første omgang fik Sydøstjyllands Politi til at efterforske sagen.

I retten har de nu domfældte delvist nægtet sig skyldige, idet de har afvist, at der skulle være tale ulovlig import og erhvervsmæssig salg til danske købere.

De bestred ligeledes antallet af hunde. Endelig nægtede de tiltalte at have handlet i forening, og de har lagt vægt på, at de kun har haft et meget lille eller intet udbytte i forbindelse med salg af hvalpene.

396.000 kroner konfiskeres
Dommen indebærer, at kvinden fik en fællesstraf, da hun tidligere har fået en betinget dom for et andet forhold.

Hun fik fem måneders betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste. Hun blev desuden frakendt retten til erhvervsmæssig handel med hunde og erhvervsmæssig opdræt af hunde i fem år.

Den 33-årige fik 60 dages betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste. Han blev ligeledes frakendt retten til erhvervsmæssig handel med hunde og erhvervsmæssig opdræt af hunde i fem år.

Den 34-årige fik 60 dages betinget fængsel.

Den 55-årige fik en bøde på 60.000 kroner.

Dommen indebærer desuden, at der konfiskeret i alt 396.000 kroner, som retten vurderer, at de fire har tjent på ulovligt at importere og sælge hunde.

Den dømte kvinde har anket rettens afgørelse. Det vides ikke, hvordan de andre forholder sig til dommen.

For anklagemyndigheden mødte specialanklager Lone Petri Kristensen og senioranklager Henriette Hørmann Kofod.

Den Specialiserede Dyrevelfærdsenhed
I juli 2019 blev der på landsplan oprettet tre nye dyrevelfærdsenheder, der skulle bekæmpe organiseret kriminalitet vedrørende dyr – heriblandt ulovlig handel med hunde.

En af de tre enheder, Den Specialiserede Dyrevelfærdsenhed Syd, er forankret i Sydøstjyllands Politi og dækker Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi.