Politiet advarer mod farlige landbrugskøretøjer


Statistikkerne viser desuden, ikke uventet, at de fleste uheld involverer personbiler og traktorer, at de sker i fuldt dagslys og at de sker ved overhalinger af de langsomt kørende landbrugskøretøjer. Arkivfoto

Foråret kalder ikke kun haveejerne frem, men så sandelig også ”de store haveejere”, landmændene. Og deres maskiner og læs er ikke specielt egnede til landeveje, hvor de fylder meget og kun kommer frem med lav fart.

Like localeyes.dk på Facebook

Det giver ofte farlige situationer, når biler og motorcykler forsøger at komme forbi eller fejlbedømmer fart og afstande. Derfor har Syd- og Sønderjyllands kommuner og politi siden 2014 kørt en kampagne for at afværge uheld.

Set over perioden 2009-2013 er der i politikredsen sket 115 uheld med motoriserede landbrugskøretøjer med enten materielskade eller personskade. Uheldene har afstedkommet 6 dræbte, 27 alvorligt tilskadekomne og 37 lettere tilskadekomne. I perioden 2008-2012 var der 111 uheld, og derfor er der stadig basis for kommunernes og politiets kampagne for at nedbringe uheldene.

Unge traktorførere kommer oftest galt af sted

Et af de markante resultater af uheldsstatistikkerne er uheld fordelt på årgang, hvor det viser sig, at antallet af uheld, hvor føreren af landbrugskøretøjet er mellem 16-17 år er markant højere end resten af aldersgrupperne.

Statistikkerne viser desuden, ikke uventet, at de fleste uheld involverer personbiler og traktorer, at de sker i fuldt dagslys og at de sker ved overhalinger af de langsomt kørende landbrugskøretøjer.

Desværre registrerer politiet ofte, at førere af traktorer og store maskiner taler i håndholdt mobil under kørslen. Uopmærksomhed er en af de store syndere, når det gælder uheld.

De syv gode råd:

· Brug vigelommerne langs de større veje, så bagvedliggende biler kan passere

· Signaler i god tid med blinklyset, at du ønsker at svinge til højre/venstre. Kontroller i øvrigt at dine blinklys virker og husk at kigge dig over skulderen, inden du svinger

· Undgå at følges ad (kolonnekørsel). Det er svært nok, for den øvrige trafik at passere et enkelt landbrugskøretøj (særligt i myldretiden)

· Forsøg at undgå at køre på de stærkt trafikerede veje i myldretiden

· Kører man på strækninger med mange skolebørn, anbefales det desuden, at man tager af sted lidt tidligere/senere eller vælger en alternativ rute. Herved undgås konflikter med gående/cyklende skolebørn.

· Opsæt varselstavle om glat føre de steder, hvor der slæbes jord med ud på vejbanen.

· Sørg for at gøre vejebanen godt ren ved arbejdstids ophør

Syd- og Sønderjyllands Politis færdselsafdeling vil her i foråret lave kontroller på landbrugskøretøjers færden på vejene.