Kriminalforsorg accepterer dom om overgreb


Kriminalforsorgen har besluttet ikke at anke en dom, hvor Østre Landsret har fastslået, at en psykisk syg blev udsat for umenneskelig og nedværdigende behandling.

Like localeyes.dk på Facebook

Begrundelsen for ikke at indbringe sagen for Højesteret er, at Kriminalforsorgen kun er blevet dømt i et mindre antal tilfælde af uberettigede fastspændinger af den indsatte.

Men man har lært, at de ansatte fremover skal være mere præcise med hensyn til at oplyse om begrundelsen for og varigheden af anbringelser i sikringscelle, oplyser Kriminalforsorgen torsdag til Ritzau.

Sagen er opsigtvækkende, fordi landsretten fastslog, at Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, der forbyder umenneskelig og nedværdigende behandling, er blevet krænket.

I fire tilfælde blev manden uberettiget anbragt i sikringscelle og spændt fast. Desuden varede otte anbringelser for længe, fremgår det af dommen, som blev afsagt i juni.

Den tidligere fange er tilkendt en godtgørelse på 50.000 kroner for de lidelser, han er blevet påført.

I tiden fra 2003 til 2009 var han udsat for talrige indgreb. Det skyldes hans voldelige og truende optræden.

Nogle af fastspændingerne var langvarige. For eksempel var det ikke i orden, at manden lå fikseret med remme i to døgn, tre timer og 30 minutter i en sikringscelle i Københavns Fængsler.

Flere gange ønskede fængsler at få psykiatere til at bedømme mandens tilstand. Først i 2009 nikkede en psykiater til, at manden er sindssyg. Derefter blev han overført til et sygehus.

Dommerne noterer på den ene side, at det er “åbenbart”, at manden “kunne forekomme fejlanbragt i fængselsvæsnet.”

På den anden side var det dog ifølge dommerne ikke en fejl, at han i forbindelse med flere mentalobservationer ikke blev fundet sindssyg.

– Den er en lærestreg for os og for sundhedsvæsnet, har formanden for Fængselsforbundet, Kim Østerbye, udtalt om dommen.

Han har flere gange peget på problemer med psykisk syge, der er anbragt i fængslerne.

Mandens advokat har sagt til Ritzau, at der med dommen er sat en bom ned for Kriminalforsorgen.

– Vi skal sikre os, at andre fremover ikke bliver behandlet på samme måde i straffesystemet, har advokat Hanne Ziebe udtalt.

/ritzau/