4 Brandmelding på under 2 timer


Beredskabet i Odense måtte have hjælp fra Søndersø ved 03.20 tiden. Da stort set alle brandfolk var på anden opgave, kommer en automatisk brandalarm. Derfor blev indsatsleder fra Nordfyn og brandfolk fra Søndersø kaldt til.
Det viste sig det var en fra rengøringen der havde ramt en kontakt og aktiveret alarmen ved en fejl. Så brandfolkene fra Søndersø kunne kører hjem i seng igen.