Fængsels- og udvisningsdom i Iraq Posting-sagen

Der er i dag faldet dom i den såkaldte Iraq Posting-sag. Sagen har været efterforsket siden 13. februar 2013 og omhandler udsendelse af et meget stort antal stjålne effekter. Alle effekter er sendt ud eller forsøgt sendt ud af landet til Irak via et postfirma i Valby.

LÆS OGSÅ: Hælercentral opdaget af politiet

Begge de tiltalte er fundet skyldige efter anklageskriftet og er idømt 3 års fængsel. For den enes vedkommende med efterfølgende udvisning for bestandig og for den anden en betinget udvisning med en prøvetid på 2 år.

Like localeyes.dk på Facebook

Anklager Mads Schønning Frandsen oplyser, at retten har fulgt anklagemyndighedens indstillinger både for så vidt angår skyldsspørgsmål som sanktion.

Dommen er særlig, idet det retten tilkendegiver, at selv hæleriforhold med mindre genstande i form af iPhones, pc’ere og kameraer også straffes relativt hårdt, når det er sket i organiserede og professionelle former, siger anklager Mads Schønning Frandsen, Advokatur Bellahøj, Københavns Politi.

Han understreger, at der her har været mange forurettede, der hver især været udsat for et overgreb i form af simpelt tyveri, lommetyveri, indbrud eller røveri.