Nye centre skal hjælpe sexofre


Satspuljepartierne har besluttet at styrke rådgivnings- og behandlingsindsatsen for voksne i Danmark med senfølger efter seksuelle overgreb under opvæksten. Ofrene for sexovergreb kan opleve post traumatisk stress, angst og depressioner, men nu er der ekstra hjælp at hente.

Onsdag åbnede Center for Seksuelt Misbrugte Syd, som ligger i Odense. Borgmester Anker Boye deltog i åbningsreceptionen for centeret, som Odense Kommune også støtter økonomisk.