Kommune-stalkere: Tjekkede hundredvis af borgere digitalt uden grund


Arkivfoto


Tre kvinder på henholdsvis 27, 46 og 61 år er blevet tiltalt i sager om registermisbrug.

Ifølge anklageskriftet har kvinderne misbrugt deres stilling i det offentlige til uberettiget at søge oplysninger om andre personer frem i det kommunale datasystem SAPA.

Kvinderne er tiltalt for at tilgå oplysninger om blandt andet personnummer, navn, adresse, alder og civilstand i datasystemet uden at have nogen tjenstlig anledning til det.

Den 27-årige kvinde har ifølge anklageskriftet uberettiget søgt oplysninger på i alt 350 forskellige personer.

Den 46-årige kvinde er tiltalt for uretmæssigt at have slået 130 borgere op.

Den 61-årige kvinde har ifølge anklageskriftet søgt oplysninger på 203 forskellige borgere uden at have haft en arbejdsmæssig anledning til det.

Den ene tiltalte var på gerningstidspunktet ansat i Skive Kommune, mens de to øvrige var ansat i Viborg Kommune.

Sagerne vil blive ført ved byretten i Viborg, men er endnu ikke berammet.

Anklagemyndigheden vil nedlægge påstand om bødestraf.