Statsadvokat stopper terrorsag


Straffesagen stopper mod fire mænd, der for to uger siden blev frikendt for at have medvirket til Omar El-Husseins terroranslag i København i februar 2015.

Statsadvokaten i København har besluttet, at anklagemyndigheden ikke vil anke byrettens dom til landsretten.

Anklagemyndigheden accepterer byretsdommen mod fire mænd fra Københavns Byret – og vil dermed ikke anke sagen til Østre Landsret.

Det oplyser statsadvokat Lise-Lotte Nilas.

»Jeg er efter meget grundige overvejelser kommet frem til, at terrorsagen stopper her. Det var rigtigt at lade byretten vurdere den præcise skillelinje for de fires eventuelle medvirken til terror, men det er lige så rigtigt at standse videre strafforfølgning nu,« siger statsadvokat Lise-Lotte Nilas om sagen, hvor ankefristen udløber i dag, tirsdag.

Ifølge statsadvokat Lise-Lotte Nilas har sagen også haft betydning for forståelsen af de københavnske terroranslag i vinteren 2015.

»Vi fik under byretssagen en meget vigtig forståelse af, hvad der egentlig skete. Blandt andet var det jo første gang, at vi i det offentlige rum fik en mere samlet gennemgang af, hvad Omar El-Hussein foretog sig i timerne mellem de to terroranslag, og dommen slår klart fast, at der var tale om terror mod det danske samfund,« siger statsadvokat Lise-Lotte Nilas.

Statsadvokaten hæfter sig ved, at straffesagen også handlede om andre forbrydelser end spørgsmålet om de fire mænds medvirken til terror. Blandt andet blev to af de tiltalte dømt fængselsstraf i henholdsvis tre år og to et halvt år for besiddelse af det våben, som Omar El-Hussein anvendte i angrebet ved Krudttønden.