Sønderjylland : Asylansøger telte bilver pakket sammen i Søgaardlejren


Se teltene blive pakket sammen


Kapaciteten i politiets modtagecentre bliver nedjusteret

Som følge af det relativt lave antal asylansøgere gennem året nedjusteres kapaciteten i politiets modtagecentre i Aabenraa og Vordingborg. Fremover skal der stå et mindre antal telte og beboelsescontainere i beredskab.

I slutningen af 2015 etablerede politiet to modtagecentre i Aabenraa og Vordingborg med det formål i særlige tilfælde at kunne tilbageholde flygtninge og migranter, indtil deres identitet og formål med at opholde sig i Danmark var afklaret.

Modtagecentrene i Aabenraa og Vordingborg har en kapacitet til at huse 1.850 personer i telte samt 280 personer i beboelsescontainere. Kapaciteten har imidlertid ikke været anvendt, da tilstrømningen af asylansøgere og migranter i 2016 har været mindre, end myndighederne oprindeligt antog.

Modtagecentrene indebærer årlige driftsudgifter hos Rigspolitiet på op mod 24 mio. kr. samt udgifter til Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen for op mod 20 mio. kr. Ved at justere kapaciteten i modtagecentrene kan omkostningerne reduceres, mens der samtidig bevares en grundkapacitet på op mod 1.000 pladser til brug i situationer med et stærkt flygtninge- og migrantpres.

Justitsminister Søren Pind udtaler:

”Det er afgørende, at vi er klar til at håndtere en akut situation, hvis den opstår, men samtidig skal vi selvfølgelig tage bestik af, at tilstrømningen af asylansøgere og migranter er faldet markant. Derfor er det sund fornuft, at vi nu nedjusterer kapaciteten til et mindre beredskab.”

Helt konkret vil nedjusteringen foregå ved, at Forsvaret og Beredskabsstyrelsen får de telte med tilhørende generator- og belysningskapacitet tilbage, som er udlånt til modtagecentrene. Driften af disse telte har været meget omkostningstung – især i opvarmningsudgifter.