Fusk med ID i nattelivet straffes hårdt


Arkivfoto


Sommerferien er lige om hjørnet. Det betyder fest og farver for mange unge – endda unge under 18 år, som anvender andres ID i forsøget på at komme ind på for eksempel diskoteker, hvor adgangskravet visse steder er, at man er over 18 år.

Syd- og Sønderjyllands Politi gør nu aktivt noget ved unges snyd med id – noget som rent faktisk straffes hårdt med bøde eller fængsel i op til seks måneder.

Mange af de unge tænker slet ikke over de store konsekvenser, det kan få uretmæssigt at låne og anvende andres ID til en festlig aften.

– Det ønsker Syd- og Sønderjyllands Politi at forebygge sammen med de unge, forældrene og alle andre ansvarlige voksne omkring de unge, siger specialkonsulent Christian Østergård.

Snyderi med ID-kort betegner politiet som personelfalsk. Og det er en overtrædelse af straffeloven. Strafferammen er bøde eller fængsel indtil seks måneder. Hvis den unge afsløres, vanker der en bøde på kr. 1000 og en plet i form af en betinget straf på straffeattesten.

Den første lovovertrædelse, en ung mellem 15 og 18 begår, kommer ikke på straffeattesten, medmindre der er tale om en særlig grov eller gentaget forbrydelse.

Hvad mange til gengæld først opdager når hammeren falder, er at der også falder en bøde og plet på straffeattesten til den, som for eksempel har lånt sit kørekort ud til en anden og derved medvirket til forbrydelsen.

– Så det er tossedumt og dyrt for begge parter, siger specialkonsulent Christian Østergård fra Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Syd- og Sønderjyllands Politi har flere gange set snydere med lånt kørekort, sygesikringsbevis og anden form for ID, og opfordrer til at man læder være….det kan få store konsekvenser på længere sigt, og politiet vil hen over sommeren i samarbejde med kommunerne advare de unge mod misbrug af andres ID.