19-årig sigtet for terrortrussel


Arkivfoto


DANMARK: Anklagemyndigheden rejser nu straffesag mod en 19-årig mand fra Århus, der er tiltalt for at true med terror. Ifølge anklageskriftet har den tiltalte på Facebook blandt andet truet med at dræbe frafaldne muslimer og ”vantro”.

Justitsministeren har i dag efter anklagemyndighedens indstilling påbudt, at der bliver rejst straffesag mod en 19-årig mand fra Århus for at true med at begå terrorhandlinger.

Det oplyser statsadvokat Jan Reckendorff, Statsadvokaten i Viborg, efter at Rigsadvokaten og justitsministeren har tiltrådt, at der nu bliver rejst straffesag mod den 19-årige.

»Anklagemyndigheden rejser tiltale mod den 19-årige, der på Facebook har postet videoer, der viser henrettelser af tilfangetagne personer. I kommentarerne til filmene truer han med at dræbe blandt andet frafaldne muslimer og ”vantro”. Det er ifølge anklageskriftet gerninger, der falder ind under straffelovens terrorbestemmelser,« siger statsadvokat Jan Reckendorff.

Videoerne er efter anklagemyndighedens opfattelse produceret og udgivet af Islamisk Stat. Der er blandt andet flere sekvenser, der viser henrettelser ved nakkeskud og halshugning. I kommentarerne har den tiltalte på engelsk og arabisk skrevet om ”frafaldne”, ”vantro” og ”spioner”:

”Kniven vil ramme jer alle, og jeres hoveder vil være på alle veje (…) I kan ikke gemme jer fra os. Vi vil give jer straffen af kniven.”

»Straffesagen mod den 19-årige er usædvanlig. Det er kun i meget få tilfælde, at anklagemyndigheden har rejst tiltale mod en person for at true med terror. Anklagemyndigheden mener, at den 19-åriges alvorlige trusler på Facebook blev fremsat med det formål at skræmme befolkningen i alvorlig grad,« siger statsadvokat Jan Reckendorff.

Efter planen skal straffesagen mod den 19-årige begynde ved Retten i Århus den 18. maj 2016. Sagen er rejst som en domsmandssag. Det betyder, at den tiltalte kan idømmes op til fire års fængsel, hvis han bliver kendt skyldig. Anklagemyndigheden vil redegøre nærmere for sin strafpåstand under selve straffesagen.

Den 19-årige er tiltalt efter straffelovens § 114, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, 2 og 3.