Ni personer fængslet – hvervet af IS


Arkivfoto


Fire mænd, der i går blev anholdt og sigtet for i Syrien at have ladet sig hverve af terrororganisationen Islamisk Stat (IS), er i dag er blevet varetægtsfængslet ved Retten på Frederiksberg.

Retten fandt, at der var begrundet mistanke om, at de har gjort sig skyldige i sigtelsen, og fængslede dem i 25 dage, heraf de første 11 dage i isolation.En af de fire er tillige sigtet for overtrædelse af straffelovens § 192 a for opbevaring af våben og ammunition på sin bopæl. Han blev også varetægtsfængslet på begrundet mistanke i dette forhold.

Den 5. april 2016 blev yderligere en mand fængslet ved Retten på Frederiksberg på begrundet mistanke om, at han i Syrien havde ladet sig hverve af IS. Han er fængslet til den 3. maj 2016, heraf de første 14 dage i isolation. Retsmødet i den sag blev holdt for såkaldt dobbeltlukkede døre af hensyn til gårsdagens aktion, og retten har i dag besluttet, at dørlukningen nu er indskrænket, så sigtelsen kan oplyses. Der er nedlagt navneforbud i denne sag.

Endvidere har Retten på Frederiksberg i dag fængslet yderligere fire mænd in absentiapå begrundet mistanke om, at de i Syrien har ladet sig hverve af IS. De pågældende vil nu blive efterlyst.

Alle ni er sigtet for at have overtrådt straffelovens § 114 c, stk. 3, ved i Syrien at have ladet sig hverve af IS til at begå terrorhandlinger. Fængslingsgrundlaget er risikoen for, at de på fri fod vil vanskeliggøre forfølgning i sagen, navnlig ved at fjerne spor eller advare andre, jf. retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 3.En af de fremstillede mænd og de fire personer, der blev fængslet in absentia, er tillige fængslet i medfør af retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 1, på grund af risiko for, at de på fri fod vil unddrage sig forfølgning i sagen.

Dagens retsmøder er alle holdt for lukkede døre, og der er nedlagt navneforbud.

”Jeg er glad for, at retten har fulgt Anklagemyndighedens begæringer i disse sager og fængslet de ni Syriensrejsende. Det er med til at understrege alvoren og sende et klart signal til alle, der overvejer at lade sig hverve af IS, om, at det er en alvorlig forbrydelse, og at de risikerer at blive anholdt og retsforfulgt herhjemme”, siger chefanklager Karin Degnboel Thostrup, Københavns Politi.

Hun understreger samtidig, at der nu udestår et større efterforskningsarbejde i sagerne.

Af hensyn til dørlukningen, navneforbud og den videre efterforskning kan Københavns Politi ikke oplyse yderligere, herunder intet nærmere om identitet, lokalitet eller mistankegrundlag.

For så vidt angår de to personer, der i går blev anholdt og sigtet i forbindelse med fund af våben, er den ene blevet fremstillet i grundlovsforhør i dag, hvor han blev sigtet for i Syrien at have ladet sig hverve af terrororganisationen Islamisk Stat (IS). Retten på Frederiksberg fandt imidlertid, at der ikke var begrundet mistanke om, at han har gjort sig skyldig i denne sigtelse, hvorfor han blev løsladt. Anklagemyndigheden tog forbehold for at kære denne afgørelse til landsretten. Sigtelsen for overtrædelse af straffelovens § 192 a indgik ikke i dagens retsmøde, men opretholdes indtil videre.

Den sidste af de to personer, der blev anholdt i går og sigtet i forbindelse med fund af våben, er tidligere i dag blevet løsladt af Københavns Politi, men sigtelsen opretholdes indtil videre.