Politiet om ulovlige fyrværkeri-fabrik: Det ene spor førte til det andet


Glostrup natten til fredag.


På baggrund af de seneste års mange fyrværkeriulykker i december måned har Københavns Politi den seneste tid intensiveret efterforskningen mod ulovlig import og opbevaring af fyrværkeri samt ikke mindst efterforskningen mod den illegale produktion, der er til fare for såvel “producenten”, naboerne samt ikke mindst de folk, der i tiden op til nytår får ulovligt fyrværkeri fra disse illegale producenter.

Sådanne skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse:

Efterforskningen blev iværksat ultimo november 2015 og førte Københavns Politi på sporet af en række ejendomme på Sjælland og Fyn, hvor der foregik masseproduktion af ulovligt fyrværkeri.

Natten mellem mandag den 14. december og tirsdag den 15. december 2015 gennemførte Københavns Politi i samarbejde med Fyns Politi en ransagning på en ejendom i Krogbølle ved Otterup, hvor der foregik masseproduktion af fyrværkeri. Hærens ammunitionsrydningstjeneste EOD blev tilkaldt for at vurdere farligheden af krudt, kemikalier etc. Efter at krudt og fyrværkeri var fjernet fra stedet, beslaglagde Københavns Politi produktionsapparatet for at forhindre at produktionen blev genoptaget. Ved ransagningen blev der ikke truffet nogle af de i sagen mistænkte personer, og der blev ikke foretaget anholdelser denne nat.

Onsdag den 16. december 2015 kl. 23.30 foretog Københavns Politi og Fyns Politi en fornyet ransagning på ejendommen i Krogbølle, idet der var mistanke om, at der i endnu en lejet bygning/garage på stedet fandtes kemikalier m.v. til brug for fremstilling af ulovligt fyrværkeri. Hærens Ammunitionsrydningstjeneste EOD blev tilkaldt og sikrede i samarbejde med politiet de fundne effekter.

Af efterforskningsmæssige hensyn har aktionerne på Fyn ikke været kendt af offentligheden, da efterforskningen fortsatte.

Den videre efterforskning ved Københavns Politi bragte os torsdag den 17. december 2015 sidst på eftermiddagen til en ejendom på Fruelundvej i Tureby syd for Herfølge, hvor der blev fundet en produktionshal til fremstilling af ulovligt fyrværkeri. Der blev kl. 17.34 foretaget anholdelse af to personer på produktionsstedet. Kl. 18.05 blev der foretaget anholdelse af en tredje person, der befandt sig i sin bil.

Københavns Politi tilkaldte Hærens Ammunitionsrydningstjeneste EOD, der sammen med Københavns Politi har ransaget stedet. Produktionsstedet i Tureby har været bevogtet natten igennem, da de mange tusinde stykker ulovligt fyrværkeri først er fjernet fredag formiddag.

Efterforskningen i Tureby bragte sent torsdag aften Københavns Politi på sporet af en container på Herstedøstervej i Glostrup. Hærens ammunitionsrydningstjeneste EOD blev tilkaldt, og stedet har været bevogtet natten over indtil fyrværkeriet fredag formiddag kunne køres væk. Containeren blev tilsyneladende anvendt til opbevaring af færdigfabrikeret fyrværkeri fra Tureby.

Det er Københavns Politis foreløbige vurdering, at vi med de store beslaglæggelser af såvel krudt, kemikalier, fyrværkeri og produktionsapparat har hindret en masse ulovligt fyrværkeri i at komme i omløb op mod årsskiftet og derved potentielt har forhindret mange tilskadekomster.

Om de anholdte gerningsmænd kan det oplyses, at der er tale om tre mænd i alderen 22, 28 og 29 år. Alle er danske statsborgere.

Det er ikke vores vurdering, at de pågældende tre personer har en uddannelse som fyrværkere, og Københavns Politi fraråder derfor, at personer, der enten har fået, fundet eller købt fyrværkeri herfra, straks kontakter det lokale politi med henblik på at få det afleveret og destrueret.

Der vil fredag eftermiddag ske fremstilling af de tre personer i Dommervagten i København kl. 13.00.

Politiet har ikke på nuværende tidspunkt det fulde overblik over det samlede beslag, men kan oplyse, at lagt størstedelen er kraftige kanonslag, kemikalier m.v. Politiet forventer først at have overblik over dette i den kommende uge.