Beredskaber frygter discountløsninger og dårlig kvalitet


Arkivfoto

Udsigten til potentielle besparelser og"discountløsninger" har fået brandvæsner og beredskaber i hele landet til at sende en række forslag til forsvarsminister Peter Christensen (V).

Like localeyes.dk på Facebook

Forslagene skal sikre et mere fagligt beredskab i balance, lyder det fra Danske Beredskaber, der er sammenslutningen af de fælleskommunale brandvæsner og beredskaber.

- Vi skal formentlig i meget nær fremtid have et nyt beredskabsforlig på plads i Danmark, og vores indspil er tænkt som vores faglige vurdering af de behov, der er for at finde en balanceret løsning, der i sidste ende skal sikre hver eneste borger tryghed tæt på, siger sekretariatschef ved Danske Beredskaber Bjarne Nigaard i en pressemeddelelse.

Beredskaberne rundt om i landet rykker ifølge sammenslutningen hvert år ud for at yde assistance i knap 40.000 tilfælde. Derfor kan besparelser påvirke borgerne direkte.

- Vi glæder os over ministerens seneste signaler om, at visse påtænkte besparelser måske kan rulles tilbage. Men vi må desværre samtidig minde om, at det langt fra bringer det samlede danske beredskab i balance, siger Bjarne Nigaard og fortsætter:

- De påtænkte besparelser inden for vores felt betyder, at der er ting, vi kan blive nervøse for kvaliteten af samlet set.

Organisationen har samlet sendt otte forslag, der blandt andet lægger op til en opdateret national risikobaseret dimensionering. Konkret vil det sige, at politikerne bør definere, hvilke opgaver et dansk beredskab skal kunne løse.

Det kan eksempelvis være, hvor mange liter vand der skal kunne pumpes væk i et angivet tidsrum.

Yderligere foreslår Danske Beredskaber, at en del af værnepligten bliver aftjent i en beredskabsenhed, og at både struktur og organisering bliver ændret i takt med et ændret risikobillede.

- Den seneste dimensionering er fra 2008, og risikobilledet har siden dengang ændret sig markant - både hvad angår klimatiske udfordringer og samfundstrusler, lyder det i et forslag.

Ifølge forslaget vil et mere koordineret samarbejde kunne "luge ud i dobbeltkapaciteter" og kun fastholde det, der giver mest beredskab for pengene.

Også bedre uddannelse af brandfolk og indsatsledere nævnes.

/ritzau/