Hovsa: Tankvogn i fare for at vælte på smal vej

BURESØ: En flink chauffør på en tankvogn gav ved middagstid lidt plads til en modkørende personbil på den ekstremt smalle Skovvej i Buresø, og det skulle han ikke have gjort.

Den meget smattede og bløde rabat gav omgående efter og fik tankvognen - læsset med fyringsolie - til at begynde at skride ned i grøften og få tankvognen til at hælde i faretruende grad.

Risikoen for at tankvognen skulle vælte om på siden var overhængende, og derfor blev to vogne fra Redning Danmark straks sendt afsted på opgaven. Hvis tankvogn skulle vælte og gå læk ville det have været en katastrofe for naturområdet som for en dels vedkommende er fredet.

Mens bjærgningen af tankvognen stod på var Skovvej totalt afspærret i begge retninger, afspærringen var effektiv med to store bjærgningsvogne med blå blink på og gav en del bilister udfordringer i kunsten at bakke.

Omkring kl. 13.20 var tankvognen atter kommet op på sikker fast grund, og redningsfolkene havde fået ryddet op og genåbnet stedet omkring kl. 13.30