Nødstedte sejlere reddet af Hjemmeværnskutter

Fredag aften blev en større redningsindsats iværksat ved Årø, hvor en båd med to personer var i fare for at synke.

Båden grundstødte og kæntrede herefter.

En hjemmeværnskutter fik kort efter kontakt til de to nødstedte personer og fik dem reddet op i sikkerhed.

Hjemmeværnskutteren sejlede de to personer ind til fastlandet, hvor en læge og redningspersonale kunne tilse dem.