Forladt lille sødt bondehus


Local Eyes laver en fotoreportage om forladte steder i hele Danmark.