Bilinspektør tilkaldt – En anholdt


I forbindelsen med ulykken i Odense hvor en bilist kører ind i en restaurant, er en bilinspektør tilstede og laver gerningstedundersøgelse. Bilisten er anholdt og vil måske blive fremstillet i grundlovsforhør i løbet af onsdagen.
Vidner på stedet har fortalt at føren var helt væk på lattergas og var ovre i modsatte kørebane og tæt på at ramme en cyklelist.