Brand i papir comtainer


HELSINGØR: Helsingør kommunes beredskab måtte torsdag eftermiddag rykke ud til Blichersvej, her var opstået brand i en papirscontainer, som gav en del røg i området.
Branden blev hurtigt slukket, men hvad der har startet branden vides dog ikke.