Stort vægelement vældet over en mand.


KØBENHAVN :
En bygningsarbejder, ved Møljner parken var i en arbejdesulykke, han blev ramt af et vægelement som var gledet fra en kran. Tilstanden på personenkendes ikke.