Personredning Skrænt Maglesø


Holbæk/Igelsø:
Torsdag aften ved en 23,17 blev Ambulance og brandvæsenet kaldt til Maglesø, hvor en mand var gledet på stien ned til Maglesø,
ambulanceredderne og brandvæsnet fik båret manden på til ambulancen hvorefter han blev kørt til Holbæk skadestue.