Død kunstner efterlader hus fyldt med kunst


Local Eyes laver en fotoreportage ift. alle de bygninger i Danmark der henstår forladt. Der er særligt mange forladte bygninger ejet af staten og kommunerne, som henstår tomme og fyldt med værdier.

Dette sted er et dødsbo efter en kunstner, som har brugt hele sit live på at male. Han boede alene i sit store hus, der er fyldt med kunst og som hobby havde han 200 udendørs katte.
Et sted i Danmark.