Redningsindsatsen af selvmordstruet person på Storebæltsbroen evalueret


Redningsindsatsen af en selvmordstruet person på Storebæltsbroen, som resulterede i timer lang lukning af broen er nu blevet evalueret.

Det oplyser Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Politiet modtog anmeldelsen lørdag den 12. november kl. 08.29 om, at en person ville springe ud fra højbroen på Storebæltsbroen.

Der blev hurtigt sendt flere redningskøretøjer, helikopter, båd og politi mod broen, til det som skulle vise sig at blive en længerevarende redningsindsats.

I den periode redningsindsatsen stod på, var Storebæltsbroen i første omgang lukket for al trafik, som hurtigt resulterede i massiv kødannelse.

Midt på eftermiddagen blev der åbnet for kørsel i begge færdselsretninger, men kun et spor i hver retning i den nordlige kørebanehalvdel.

Kl. 16.40 lykkedes det politiet at bringe den selvmordstruede person i sikkerhed, hvorefter der i samarbejde med Sund & Bælt blev iværksat genåbning af forbindelsen i alle vognbaner.

Først kl. 19.00 lykkedes det at få åbnet for trafikken i alle vognbaner, mens der dog fortsat var trafikale udfordringer frem til kl. 21.00.

Evalueringens hovedpunkter
Redningsindsatsen er nu blevet evalueret af Kontaktgruppen for Storebælt, som består af en række centrale aktører – herunder bl.a. Sund & Bælt og Politiet.

Af evalueringen fremgår det, at flere af hinanden uafhængige faktorer bidrog til, at den meget trafikerede Storebæltsbro måtte holdes lukket i uforholdsmæssig lang tid. Lyder det i pressemeddelelsen.

Selve redningsaktionens tidsudstrækning blev afgørende for den lange ventetid og tog også væsentlig længere tid end forventet, når der sammenlignes med en række tidligere og tilsvarende redningsaktioner, der er afviklet væsentlig hurtigere.

Det var indledningsvis nødvendigt af sikre en afskærmning til selve aktionsområdet, så offentligheden ikke kunne se og filme selve redningsaktionen.

Dette skete ved at placere større køretøjer på den sydlige kørebanehalvdel, der dermed var spærret helt frem til redningsaktionen var gennemført.

Færdslen i den nordlige kørebanehalvdel blev herefter åbnet med et spor i begge retninger, så færdslen kunne passere i behørig afstand.

Overledningen af færdslen på den nordlige kørebanehalvdel blev etableret kl. 13.00, hvorefter den ophobede trafik langsomt kunne afvikles i et spor i hver retning.

Udmeldingen i medierne om åbningen af broen med et spor i hver retning på den nordlige kørebanehalvdel førte indledningsvis til trafikale problemer i opstartsfasen, fordi mange forståeligt nok ville afsted så hurtigt som muligt efter lang tids venten.

I forbindelse med genåbningen af alle vejbaner var et køretøj havareret præcis der, hvor overledningen mellem den sydlige- og nordlige kørebanehalvdel skulle finde sted.

Det måtte derfor tilkaldes en bjærgningsvogn til flytning af køretøjet, men den massive kø medførte, at det tog ekstra lang tid at få assistancen frem og bortfjernet køretøjet.

Samtidig skete der på Fynssiden et mindre færdselsuheld, som medvirkede til yderligere kødannelse og forsinkelse af trafikken.

Kommunikationsindsatsen
Fyns Politi og Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi kommunikerede i løbet af dagen ud til borgerne via tweets, på facebook og via en pressemeddelelse.

Sund & Bælt kommunikerede ligeledes ud til borgere og kunder via deres hjemmeside, tweets, facebook og via sms/mail-løsning.

Der blev løbende koordineret trafikopdateringer mellem Sund & Bælt og Vejdirektoratets trafikcenter, som blev kommunikeret ud, ved hjælp af Vejdirektoratets platforme, herunder information på trafikinfo.dk, meldinger på DR P4 Trafik og på Twitter.

Det er vurderingen, at der fremover ved langvarige brolukninger skal ske en optimering og mere udbredt handlingsanvisende koordineret kommunikation til trafikanterne, så de er bedre orienteret og løbende får meldinger om status på situationen.

Det overraskede myndighederne, at indsatsen varede så lang tid, og derfor vil Kontaktgruppen for Storebælt inddrage erfaringerne i forbindelse med håndtering af fremtidige tilsvarende hændelser.

Yderligere vil læringspunkter blive indarbejdet i de undervisningsforløb og øvelser, der løbende gennemføres i regi af Storebæltsforbindelsen.

Sund & Bælt er i gang med at udbygge og færdiggøre det nye system til overledning af trafik på broen, så det ikke fremover kræver manuelle procedurer at omlægge til dobbeltrettet trafik.

Systemet forventes at være implementeret inden for tre måneder, og forventningen er fremover, at overledning af trafikken i lignende situationer vil tage væsentlig kortere tid.

/LocalEyes/