Stor brand Landbrugs forvalteren mistænker påsat med overlæg . Brand i 180 bigballer ved Studstrupværket .


Stor brand igen ved Studstrupværket.
Større Brand i halmballer ved Studstrupværket. Der tales om at det er 180 bigballer der er brændt Brandvæsenet foretager en kontrolleret nedbrænding af halmballerne. Forvalteren af landbruget er kommet og har talt med indsatslederen. Brandvæsenet bliver til landbruget kommer med rendegraver og de får pløjet rundt om stakken. Så overtager landbruget og Brandvæsenet forlader stedet
Forvalteren af landbruget mistænker at bigballerne er påsat med overlæg