Tiltalt for at true digter Hassan over Facebook


Video og foto fra d.14 november 2013

Københavns Politi har behandlet og fordelt de anmeldelser, som er modtaget i Københavns Politi i forbindelse med Facebook-ytringer mod digteren Yahya Hassan.

Like localeyes.dk på Facebook

Der er anmeldt i alt 27 trusler, der alle er fremkommet via Facebook. Seks trusler blev vurderet som så kvalificerede, at der var grundlag for strafferetlig efterforskning. Disse efterforskninger har nu ført til, at der er rejst tiltale for trusler i én sag (Københavns Vestegns Politi), og én sag er opgivet (Københavns Politi). Det forventes, at der er yderligere tiltaler på vej i sager, der p.t. efterforskes af Østjyllands Politi, Fyns Politi og Københavns Vestegns Politi.
LÆS OGSÅ: PET måtte beskytte digter Hassan mod vrede muslimer
– I øjeblikket forventer jeg, at Anklagemyndigheden vil rejse tiltale i flere af de sager, hvor digteren Yahya Hassan er blevet truet på Facebook. Hvert forhold beror dog på en nærmere efterforskning og en konkret vurdering, siger advokaturchef Dorit Borgaard, Advokatur personfarlig kriminalitet, Københavns Politi.
LÆS OGSÅ: Digter Hassan overfaldet af tidligere dømt terrorist
Yahya Hassan rettede den 8. oktober 2013 henvendelse til Københavns Politi, idet han ønskede at anmelde en række trusler, som var blevet fremsat på DR2 Deadlines Facebook-side. Der blev efterfølgende fremsendt 24 skærmprints af indlæg på den pågældende Facebook-side.
LÆS OGSÅ: Vollsmose-elev udfordrer Digter Hassan
Københavns Politi foretog herefter en indledende juridisk vurdering af de pågældende indlæg og vurderede, at tre af indlæggene var en overtrædelse af straffelovens § 266 om trusler mod andres liv, helbred eller velfærd, mens et fjerde indlæg muligt kunne indebære en sådan trussel, men at den endelige vurdering af dette indlæg måtte afhænge af en nærmere afhøring af anmelder mv.
LÆS OGSÅ: Unge protesterede mod digter Hassan i Vollsmose
Flere af de øvrige indslag kunne desuden være en overtrædelse af straffelovens § 267 om ærekrænkelse, men denne bestemmelse er undergivet privat påtale, jf. straffelovens § 275.

Ved genafhøring af forurettede Yahya Hassan den 10. oktober 2013 medbragte anmelderen yderligere tre indslag fra sin egen Facebook-profil, hvoraf to efter en indledende juridisk vurdering ligeledes skønnedes at udgøre en overtrædelse af straffelovens § 266 om trusler mod andres liv, helbred eller velfærd.

Københavns Politi har på den baggrund oprettet seks konkrete sager vedrørende trusler mod digteren Yahya Hassan fremsat via Facebook.

Københavns Politi har herefter identificeret mulige mistænkte og fremsendt fem af sagerne til andre politikredse til videre foranstaltning ved gerningsstedsværnetinget – dvs. til den kreds, hvor den mulige mistænkte i den konkrete sag bor og derfor må formodes at have opholdt sig, da pågældende angiveligt skrev truslerne og lagde dem ud på internettet.

I den sag, som Københavns Politi selv har efterforsket, er der sket påtaleopgivelse.

– Det pågældende indlæg indeholdt en forholdsvis ukonkret formulering om, at ”Gutterne fra Århus skal nok find ham”. Et andet sted i samme tråd havde afsenderen desuden specifikt skrevet, at ”vi kan ikke gøre andet end at snak ham til fornuft”. Efter politiets afhøring af den sigtede foretog vi en samlet vurdering af sagen og fandt, at der i den konkrete sag ikke forelå en trussel af tilstrækkelig grov karakter til at udgøre en overtrædelse af straffelovens § 266, og sigtelsen er nu opgivet, forklarer advokaturchef Dorit Borgaard, Københavns Politi.

Yderligere oplysninger kan indhentes ved kontakt til de involverede politikredse (Østjyllands Politi, Fyns Politi, Københavns Vestegns Politi og Københavns Politi)