Truet løvfrø på fremmarch i Skåne


Løvfrøen har længe været truet, men i Skåne er den lille frø i fremgang. Løvfrøen trives især på græsningsoverdrev med spredte vandhuller omgærdet af åben løvskov. Og den type områder finder der flere af i Skåne.

I Danmark er løvfrøen totalfredet. Den må ikke samles ind eller slås ihjel. Æg og haletudser må heller ikke indsamles eller flyttes uden tilladelse.