Gæslinger standsede trafikken i København


KØBENHAVN:
Kl. 17:20 onsdag krydsede to gæs og mindst tre gæslinger kørebanen ud for Ravelinen, ved Christianshavns Vold, hvilket kortvarigt satte trafikken på Torvegade i stå.