Banderelateret skyderi i Aalborg


AALBORG : Endnu et skyderi i Aalborg mellem kriminelle grupperinger. Politiet har ikke yderligere oplysninger, men søge vidner til skyderiet i Lyøgade omkring nr 3. Politiet vil være massivt tilstede de meste af natten.

Fra Politiet :
Efterforskning af skudepisode fortsætter – vidner søges
Siden Nordjyllands Politi i går aftes, den 9. februar 2024, kl. 21.57 modtog anmeldelse om skudafgivelse ved Lyøgade nr. 14 i Aalborg har man efterforsket intenst for at få klarlagt de nærmere omstændigheder af denne alvorlige forbrydelse. Ingen personer er kommet til skade i forbindelse med episoden, men to mistænkte – to mænd – eftersøges lige nu, og de har formentlig været i området omkring gerningsstedet en del gange hen over flere dage. Politiet ønsker fortsat at høre fra vidner, der har set noget før, under og efter skudafgivelsen.

Sådan lyder opsummeringen af aftens og nattens intense efterforskningsarbejde.
fra efterforskningslederen, vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi Frank Olsen.

Vicepolitiinspektøren oplyser videre, at politiet har efterforsket massivt, siden man modtog anmeldelsen sent fredag aften.

”Og det er nu vores opfattelse, at de to mistænkte mænd, som vi har efterlyst tidligere, flere gange har befundet sig omkring gerningsstedet, dvs. omkring Lyøgade, Samsøgade og Drejøgade, i dagene op til forbrydelsen.”

De har – tyder politiets efterforskning klart på – flere gange taget ophold i en port i umiddelbar tilknytning til gerningsstedet.

”Blandt andet ved vi, at de har været der i onsdags, dvs. den 7. februar,” understreger Frank Olsen, og han præciserer, at det dén dag var i tidsrummet mellem kl. 16 og 20.50, at de var i området:

”De har cirkuleret rundt omkring gerningsstedet, og de har været klædt i mørkt tøj og haft hætter over hovedet. ”

Foto: Google
Den pågældende port, hvor de mistænkte har befundet sig.
Vidner søges
Det er derfor muligt, at beboere i nærområdet eller borgere, der jævnligt færdes i øgadekvarteret i Aalborg kan have set de mistænkte personer, der – pointerer vicepolitiinspektøren – har en markant højdeforskel, idet den ene formentlig er cirka 190 cm høj, mens anden person er cirka 170 cm høj.

”Har man set dem i området før, under og efter skudafgivelsen, så skal man straks ringe til os på telefon 114,” lyder det fra Frank Olsen, der tilføjer, at selv små observationer kan være af stor betydning i et konkret efterforskningsmæssigt arbejde, hvor det er politiets opgave at knytte mange elementer samme, når et hændelsesforløb skal belyses grundigt.

”Så derfor: Ring hellere til os en gang for meget end en for lidt.”

Flugtretning
Det tyder på, at de to mistænkte mænd i sagen flygtede i hver sin retning efter, at der blev afgivet de to skud mod to andre personer uden for Lyøgade 14.

Den ene mistænkte flygter fra gerningsstedet i Lyøgade gennem den fornævnte port, mens den anden mistænkte flygter fra stedet i østlig retning.

”Det kan der også være borgere, som har set. Og har man set de to mistænkte, da de flygtede fra stedet, så skal man også ringe til os.”
Videomateriale efterlyses
Frank Olsen pointerer særligt, at hvis man borger har haft en bil med kamera, f.eks. en Tesla, holdende i området omkring gerningsstedet, så må man meget gerne se et eventuelt video-materiale igennem.

”De mistænkte kan jo være blevet fanget på bilens kamera – og dét kan have stor værdi for vores efterforskningsarbejde, så vi hører også meget gerne fra borgere, hvis de har sådanne optagelser med de mistænkte på,” siger vicepolitiinspektøren.

Tryghedsindsats iværksat
Ud over det massive og i gangværende efterforskningsarbejde så har politiet iværksat en tryghedspatruljering. En sådan indebærer et øget patruljetryk i især det centrale Aalborg.

”Derfor vil borgerne i den kommende tid kunne se et forøget antal uniformerede patruljer i bybilledet,” siger Frank Olsen, og han tilføjer, at den mobile politistation ligeledes vil blive aktiveret. Den vil lørdag den 10. februar 2024 blive parkeret på Lyøgade, og den vil holde dér i løbet af formiddagen og nogle timer frem.

”Man er meget velkommen til som borger, hvis man føler sig utryg efter aftenens alvorlige episode, at rette henvendelse til vores betjente. Det gælder naturligvis også, hvis man har nogle oplysninger, som man ønsker at dele med politiet.”

Efterforskning fortsætter
Politiets efterforskningsarbejde, der skal klarlægge de nærmere omstændigheder, fortsætter i de kommende dage og uger. Derfor kan politiet ikke udtale sig konkret om enkelthederne eller det helt præcise motiv, men Nordjyllands Politi efterforsker sagen som et drabsforsøg, og det kan oplyses, at de to personer, der blev skudt mod, var en lokal kvinde på 18 år og en lokal mand på 23 år.

Vicepolitiinspektøren vil ikke, af hensynet til efterforskningen, komme ind på den præcise relation mellem ofre og gerningspersoner.

”Men vi kan dog sige, at det er vores opfattelse, at skudepisoden er en del af en intern uoverensstemmelse i et lokalt kriminelt miljø,” siger Frank Olsen, der understreger, at politiet ser med stor alvor på skudafgivelse i det offentlige rum:

”Vi efterforsker massivt, og det arbejde fortsætter på højtryk, så vi kan få de ansvarlige stillet til regnskab for deres forbrydelse. Skyderi på gaden er fuldstændig uacceptabelt.”

Politiets løbende efterforskningsskridt i denne alvorlige sag vil formentlig afstedkomme, at borgere i og omkring Aalborg vil kunne opleve mere politi i gadebilledet.

Nordjyllands Politi har ingen yderligere oplysninger i sagen på nuværende tidspunkt.