Paludan sigtet for at offentliggøre hele anklageskriftet i Kirkerupsagskomplekset


Arkivfoto

DANMARK:
I går offentliggjorde den elektroniske avis Frihedens Stemme hele anklageskriftet i Kirkerupsagskomplekset.
Alle de særdeles voldsomme detaljer var offentliggjort på Frihedens Stemme – alene navne, fødselsdatoer, nummerpladeoplysninger og kosterliste, var fjernet i det fuldstændigt offentliggjorte anklageskrift på Frihedens Stemme.

Tidligere i dag var siden Frihedens Stemme imidlertid helt nede.

Her til eftermiddag skriver Ekstra Bladet, at politiet i nogle timer tvangslukkede Rasmus Paludans netmedie Frihedens Stemme og sigter ham for at have offentliggjort anklageskriftet i Emilie Meng-sagen med detaljer i dets helhed. Paludan nægter sig skyldig, ifølge Ekstra Bladet.

Paludan er sigtet efter straffelovens § 264 d, stk. 2, ifølge Ekstra Bladet.

Straffeloven § 264 d:
§ 264 d Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget en bredere offentlighed. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor meddelelsen eller billedet vedrører en afdød person.
Stk. 2. Foreligger der under hensyn til oplysningernes eller videregivelsens karakter og omfang eller antallet af berørte personer særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 3 år.

—–

Rasmus Paludan har onsdag skrevet denne kommentar hertil på Local Eyes' facebook-side:
"Gerningsbeskrivelser i et anklageskrift er ikke "meddelelser vedrørende en andens private forhold". Vi har nemlig offentlighed i dansk retspleje. Så når det står i et anklageskrift er det ikke længere privat. Ingen redaktør eller journalist er nogensinde blevet dømt for at videreformidle gerningsbeskrivelser fra et anklageskrift.".

(Arkivfoto, Rasmus Paludan demonstrerer på Nørrebro i København den 10. april 2022 – på 3-års-dagen for Nørrebrourolighederne den 10. april 2019.)