Mary ville ikke svare på spørgsmål om Genoveva Casanova / Mary would not answer questions about Genoveva Casanova


KØBENHAVN:
Kl. 18:06 tirsdag: H.K.H. Kronprinsesse Mary svarede ikke på pressens tilråb om hvorvidt hun kender Genoveva Casanova, som H.K.H. Kronprins Frederik muligvis har overnattet hos i Spanien.
/
COPENHAGEN:
At 18:06 Tuesday: H.K.H. Crown Princess Mary did not respond to the press's clamor about whether she knows Genoveva Casanova, as H.K.H. Crown Prince Frederik may have spent the night with in Spain.