Forladt nyere børnehave, som er blevet udsat for massivt hærværk og ildspåsættelse


Local Eyes laver en fotoreportage om forladte steder i hele Danmark.