PRM / Laura og Johan fra Furesø skal til bal på slottet

  Pressemeddelelse fra Furesø Kommune

  I anledningen af H.K.H. Prins Christians 18-års fødselsdag afholder kongehuset et gallataffel på Christiansborg Slot, hvor to 18-årige fra hver kommune kan deltage. I Furesø valgte Furesø Ungepanel to unge.

  Furesø Ungepanel valgte unge

  “I Furesø Kommune er ungeinddragelse en af vores mærkesager. Derfor har vi valgt, at Furesø Ungepanel skulle beslutte, hvem der skulle afsted. De er involveret i mange politiske beslutningsprocesser, og deres gode inputs medvirker til, at vi løbende får indsigt i unges liv og ønsker. På den måde skaber vi et fundament for en attraktiv ungekommune nu og i fremtiden,” siger Furesøs borgmester, Ole Bondo Christensen (A).

  Furesø Ungepanel ser det som en tillidserklæring, at de har fået til opgave at udvælge de to unge. 

  “I Furesø Ungepanel har vi i flere år arbejdet på at sikre unges demokratiske indflydelse og styrket fællesskaber mellem unge i kommunen. Vi ser det som en stor påskønnelse fra kommunen, at vi fik lov til at beslutte hvem, der skulle afsted”, siger Esther Ljørring Toldam fra Furesø Ungepanel.

  Furesø Ungepanel har indstillet, stemt og udvalgt Johan Binderup Hilleberg og Laura Normann Christiansen, som begge er 18 år. De er blandt andet udvalgt på baggrund af deres kendskab til Furesø Kommune, deres store sociale og frivillige engagement og deres aktive deltagelse i kulturprojekter.

  Laura bor i Værløse og lægger mange frivilligtimer i Ungekulturhuset. Hun er ansvarlig for lydstudiet og er involveret i forskellige aktiviteter bl.a. Suburban Grrls, der fokuserer på at få flere unge kvinder ind i musikbranchen. Hun synger selv og skriver egne tekster i Ungekulturhusets lydstudie. Hun er også med til at planlægge Rå Festival, som sidste år tiltrak 500 unge og er en kulturfestival af unge for unge fyldt med workshops, musik, kunst og kreativitet. Laura er også optaget af dyrevelfærd og bæredygtighed og deltager i klimaaktiviteter i Ungekulturhuset.

  “Det er så surrealistisk, at det ikke føles virkeligt. Det er som om, man optræder i en roman eller film. Jeg kan stadig ikke forstå, at det ikke er en drøm,” fortæller Laura Normann Christiansen.

  Johan bor i Farum og går i 3. g. Han er netop hjemvendt fra en rejse til Grønland og ønsker at styrke interne relationer i Rigsfællesskabet. Gennem sit arbejde i Furesø Fælleselevråd og Furesø Ungepanel har han været involveret i flere politiske beslutningsprocesser på ungeområdet. Han har også været med i flere forskellige politiske projekter bl.a. arbejdet med at få flere unge til at stemme ved både kommunalvalg og Folketingsvalg og været med til at planlægge Rå Festivallen.

  “Det er en stor ære, at vi skal repræsentere Furesø Kommune ved prinsens 18-års fødselsdag. Det vidner om, at ungeengagement virkelig er kommet på danmarkskortet. Fællesskabet i Furesø Ungepanel og i Ungekulturhuset er helt unikt. Det er et eksempel på, hvordan unge er stærkere sammen,” siger Johan Binderup Hilleberg.

  Læs mere om Furesø Ungepanel her https://www.furesoe.dk/politik/raad-naevn-og-bestyrelser/furesoe-ungepanel/

  Læs mere om Ungekulturhuset her: https://www.furesoe.dk/oplevelser/kunst-og-kultur/kulturhuse-og-biblioteker/ungekulturhuset-ukh/

  Kontakt:

  Kommunikation tlf.: 72354012 email: kommunikation@furesoe.dk

  Ole Bondo Christensen (A) email: borgmester@furesoe.dk

  Anne-Mette Munch Olsen email: ammo@furesoe.dk

  Aktiv i Furesø Ungepanel Esther Ljørring Toldam

  Skal til bal på slottet Laura Normann Christiansen

  Skal til bal på slottet Johan Binderup Hilleberg

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/release/13726399?publisherId=13559223&lang=da

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **