PRM / Skattelempelser giver kun et arbejdsudbud på omkring 100 sygeplejersker

  Pressemeddelelse fra AE – Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

  SKAT

  Regeringen har i regeringsgrundlaget lagt op til en række skattelempelser, som blandt andet skal øge arbejdsudbuddet. Men ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at de planlagte tiltag kun giver få ekstra medarbejdere i velfærdsfagene, der er ramt af rekrutteringsudfordringer.

  “Tallene viser, at skattelempelser er et dårligt værktøj til at skaffe flere medarbejdere til velfærdsfagene,” siger Gustav Elias Dahl, analytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

  “Regeringen lægger op til skattelempelser for 5,7 milliarder kroner, og vores beregninger viser blandt andet, at det kun vil give omkring 100 ekstra sygeplejersker. Det skal ses i lyset af, at vi i dag har omkring 55.000 sygeplejersker. Skattelempelserne vil altså ikke gøre nogen reel forskel,” siger Gustav Elias Dahl.

  “Til sammenligning svarer 5,7 milliarder kroner til omkostningerne ved at ansætte omkring 9.000 typiske velfærdsmedarbejdere,” siger Gustav Elias Dahl.

  Samlet set viser analysen, at skattelempelserne forventes at øge arbejdsudbuddet med mellem 0,1 og 0,2 procent inden for velfærdsfagene.

  “Man skal også huske, at når man bruger 5,7 milliarder kroner på skattelempelser, så er det penge, der ikke går til at løfte velfærden. Hvis ambitionen er at løse rekrutteringsudfordringer i velfærden, så er pengene langt bedre brugt gennem målrettede indsatser, der løfter arbejdsmiljøet og gør det mere attraktivt at uddanne sig inden for velfærdsfagene,” siger Gustav Elias Dahl.

  Analysens hovedkonklusioner:

  • Regeringen lægger op til at bruge 4,3 milliarder kroner på at hæve beskæftigelsesfradraget samt 1,4 milliarder kroner på at lempe topskattesatsen for topskatteydere op til en indkomstgrænse på 750.000 kr. De planlagte tiltag forventes ifølge de økonomiske ministerier at øge arbejdsudbuddet med i alt 4.300 fuldtidspersoner.
  • Da skattelempelserne bliver fordelt ud på mange, vil der kun være tale om et øget arbejdsudbud på 80-155 sygeplejersker, 100-155 SOSU-ansatte, 75-100 lærere og 45-65 pædagoger, afhængigt af hvilken metode man anvender til at fordele den samlede arbejdsudbudsvirkning.
  • AE skønner, at de planlagte skattelempelser kan give en stigning i arbejdsudbuddet på kernevelfærdsområderne på mellem 1 og 2 promille. Til sammenligning svarer 5,7 milliarder kroner til udgifterne ved at ansætte cirka 9.000 typiske velfærdsmedarbejdere.

  Læs analysen her

  Kontakt:

  Analytiker Gustav Elias Dahl tlf.: 42 49 30 37 email: gd@ae.dk

  Kommunikationschef Jesper Kirkbak tlf.: 50 73 71 34 email: jk@ae.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/release?releaseId=13711946&publisherId=13560159&lang=da

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **