PRM / LD Fonde går nye veje for at investere i alternativer

  Pressemeddelelse fra LD Fonde

  Det er sin sag at investere i alternativer som fx unoterede virksomheder (private equity), ejendomme og infrastruktur. Investeringerne er typisk ressourcekrævende at forvalte, og da de ikke handles på en børs, kan de være svære at værdiansætte. Men investering i alternativer forventes at kunne øge det langsigtede afkast. Derfor går LD Fonde nu nye veje for at få alternative investeringer i porteføljen.

  “I arbejdet med at finde en model for alternative investeringer, der passer til vores størrelse og forretning, har vi valgt at gå via børsnoterede investeringsselskaber med speciale i alternative investeringer. Markedet er voksende og en oplagt mulighed for os, der skal investere op til 2 mia. kr.”, fortæller Kristoffer Fabricius Birch, der er co-CIO i LD Fonde og chef for porteføljeforvaltningen.

  Der findes i dag globalt omkring 4-500 børsnoterede investeringsselskaber inden for alternativer. 

  Den nye model for alternative investeringer passer ind de operationelle rammer, som LD Fonde allerede har. Modellen har også den fordel, at børskurserne dagligt giver information, som LD Fonde kan bruge til at værdiansætte de alternativer aktiver.

  Bidrager til at sprede risikoen i feriemidlernes portefølje

  LD Fonde administrerer to fonde – Lønmodtagernes Dyrtidsmidler og Lønmodtagernes Feriemidler. Det er hos feriemidlerne, at den nye investeringsmodel skal implementeres. Det skyldes bl.a., at den har en længere investeringshorisont end dyrtidsmidlerne.  

  “Den nye model for investeringer i alternativer skal sikre, at vores medlemmer med indefrosne feriemidler får del i alternative investeringers langsigtede afkastpotentiale og opnår en endnu bedre spredning af risiko. På den lange bane er forhåbningen selvfølgelig, at vi kan give vores medlemmer et endnu bedre afkast,” fortæller Kristoffer Fabricius Birch. 

  Tæt samarbejde med investeringsrådgiver skal bane den nye vej

  For at skabe de bedste rammer for den nye model for alternative investeringer, har LD Fonde lige før sommeren lagt et investeringsmandat i et offentligt EU-udbud. Fristen for at afgive tilbud er netop passeret, og interessen har været stor.

  “Vi har fået 12 seriøse bud, som vi nu ser frem til at nærlæse. Da markedet endnu er under opbygning, var vi spændte på, om vi kunne finde den rette samarbejdspartner. Men det ser heldigvis lovende ud”, fortæller Kristoffer Fabricius Birch.

  Den investeringsrådgiver, LD Fonde ender med at vælge, skal være med til at opbygge porteføljen af investeringsselskaber. I første omgang vil fokus være på unoterede virksomheder, men senere kan andre alternative investeringer også komme på tale. 

  Fakta om LD Fonde og Lønmodtagernes Feriemidler

  • LD Fonde administrerer både Lønmodtagernes Dyrtidsmidler og Lønmodtagernes Feriemidler og har en samlet formue på 46 mia. kr.
  • Lønmodtagernes Feriemidler omfatter lønmodtagernes indefrosne feriemidler i forbindelse med overgangen til den nye ferielov, der trådte i kraft den 1. september 2020.
  • Lønmodtagernes Feriemidlers investeringsportefølje har været under opbygning siden 2021. Der var behov for en meget forsigtig strategi til at starte med, bl.a. som følge af to førtidige udbetalingsrunder.
  • Formuen i Lønmodtagernes Feriemidler omfatter en investeringsportefølje med finansielle aktiver og et tilgodehavende hos arbejdsgivere, der har beholdt feriemidler i virksomhederne. De tilgodehavende feriemidler udgør p.t. 33 % af den samlede formue, men nedbringes i takt med virksomhedernes indbetalinger.

  Fakta om børsnoterede investeringsselskaber

  • Børsnoterede investeringsselskaber er såkaldte closed-ended funds, der udsteder et fast antal aktier for at rejse kapital til investeringerne. Der kan som regel ikke skydes flere penge ind i selskabet eller reduceres i antallet af udstedte aktier. Investeringsselskabets aktier er børsnoterede og handles på en fondsbørs.
  • Børsnoterede investeringsselskaber kan investere i forskellige aktivklasser. En stor og voksende andel af de børsnoterede investeringsselskaber køber ind i alternativer, herunder private equity, ejendomme og infrastruktur.

  Kontakt:

  Chefkonsulent Johanne Dinesen Riishøj email: jdr@ld.dk

  Kommunikationskonsulent Trine Bøje Forsby email: tbf@ld.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/release?releaseId=13714588&publisherId=13560518&lang=da

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **