PRM / Godt samarbejde og god stemning på plejehjem, siger pårørende

  Pressemeddelelse fra Furesø Kommune

  I løbet af maj og juni i år har knap 140 pårørende svaret på spørgsmål om det plejehjem, de er pårørende til i Furesø Kommune. Undersøgelsen viser generel tilfredshed, godt samarbejde og god stemning. Men der er også områder, der skal arbejdes videre med.

  Føler sig velkomne

  Resultaterne er behandlet på det politiske udvalg Ældre og Sundhed den 16. august 2023.

  “Vi er meget glade for undersøgelsen. Den viser, at vores medarbejdere gør det godt, og at vi kan være stolte af vores plejehjem i Furesø Kommune. Der er selvfølgelig områder, man kan arbejde videre med, og det vil de gøre ude på de enkelte plejehjem i den næste tid”, siger Lars Carstensen (C), formand for udvalget.

  Resultaterne viser, at de fleste pårørende har oplevet, at samarbejdet omkring indflytningen har fungeret godt. Det bliver således vurderet som godt eller meget godt af 80%. Det har plejehjemmene meget fokus på og vil fortsat have det.

  91 procent af de pårørende føler sig overordnet set velkomne på plejehjemmene, og de vurderer, at der er en god stemning. De oplever også, at de samlet set har et godt samarbejde med personale og ledere.

  Mangler tid til samtaler

  Der er dog også situationer, hvor samarbejdet kunne være bedre. Det kan bl.a. handle om, at der kan mangle tid til at kunne tage de snakke, der er vigtige for de pårørende. Endelig er mange pårørende bevidste om, at kvaliteten af plejen og omsorgen handler om rammerne fx i form af antal ansatte på arbejde, vikarbrug og kompetenceniveau.

  “Vi er rigtig glade for, at der er så mange pårørende, der har besvaret spørgeskemaet – det skal de have mange tak for. Der er desuden mange af de pårørende, der har skrevet flere uddybende kommentarer, der nuancerer deres oplevelser og giver værdifuld viden for os og for ledere og medarbejde, der vil bruge dem i det videre arbejde. Vi glæder os til at følge og se resultaterne derude”, siger Lene Bang (A), næstformand i udvalget.

  Resultaterne af undersøgelsen vil i løbet af efteråret blive anvendt til at udvikle det lokale pårørendesamarbejde. Pårørendeundersøgelsen er tilgængelig på furesoe.dk/tilfreds.

  Kontakt:

  Lars Carstensen (C) email: lnc1@furesoe.dk

  Lene Bang (A) email: lba1@furesoe.dk

  Velfærdsdirektør i Furesø Kommune Karen Nørskov Toke email: knt3@furesoe.dk

  Kommunikation tlf.: 72354012 email: kommunikation@furesoe.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/release?releaseId=13712768&publisherId=13559223&lang=da

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **