PRM / Miljøvurdering af kystbeskyttelse af Vestkysten fra 2025

  Pressemeddelelse fra Kystdirektoratet

  Kystdirektoratet er i øjeblikket i gang med at foretage miljøvurderinger af den indsats, der skal iværksættes fra 2025 og frem for fortsat at beskytte kysten på strækningen fra Lodbjerg til Nymindegab. Lokale interessenter opfordres derfor til at komme med forslag og idéer til, hvilke miljømæssige påvirkninger, som, de mener, skal undersøges, forud for sandfodring i perioden 2025 og frem.

  – Vi vil gerne høre de lokale borgere, erhvervsinteresser og NGO’er om, hvad de lægger vægt på, at vi inkluderer i miljøkonsekvensvurderingen, siger Lars Erik Olsen, der er Kystdirektoratets projektleder.

  Inddragelsen af lokalsamfundene sker både fysisk og digitalt
  – Vi inviterer de lokale erhvervsinteresser, foreninger og organisationer til en workshop, hvor vi  kan mødes og forhåbentlig får en god dialog med gode input. Vi satser også på at kunne inddrage de borgere, som ikke nødvendigvis er organiserede eller med i en sammenslutning gennem et spørgeskema. Det kan findes på vores hjemmeside www.kyst.dk  og på Facebook og vi satser også på, at kommunerne vil gøre det tilgængeligt for deres borgere på kommunens hjemmeside og på Facebook, siger Lars Erik Olsen.

  Workshoppen med organiserede interessenter afholdes onsdag den 23. august kl 10-13.30 på Klimatorium i Lemvig.

  Fakta om miljøvurdering

  I miljøvurderingen undersøges det, hvilken indvirkning et projektet vil have på fx befolkningen, menneskers sundhed, den biologiske mangfoldighed, kulturarv og landskab. I dette tilfælde, hvordan det fremtidige projekt med sandfodring til kystbeskyttelse kan påvirke miljøet. Vi undersøger også, hvad vi konkret kan gøre for at tage tilstrækkeligt hensyn til mennesker og miljø.

  Inden der kan gives  tilladelse til at fortsætte sandfodringerne på Vestkysten, skal miljøvurderingen på de forskellige områder samles i en rapport over projektets potentielle konsekvenser. Dette er en miljøkonsekvens-rapport.

  Kontakt:

  Pressemedarbejder Christian Lietzen tlf.: 72543004 email: chlie@nst.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/release?releaseId=13707720&publisherId=8706334&lang=da

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **