PRM / TUBA: Alt for mange børn og unge vokser stadig op med forældre med alkoholproblemer

  Pressemeddelelse fra TUBA

  Sundhedsstyrelsen har i dag offentliggjort et længeventet estimat over, hvor mange børn og unge, der vokser op med forældre ramt af misbrugsproblemer. I en undersøgelse udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed, viser det sig, at hvert tiende barn og ung under 18 år lever i en familie, hvor mindst én forælder har et alkoholproblem.

  “I TUBA møder vi hver dag unge, hvis liv er alvorligt udfordret som følge af en opvækst i et misbrugsramt hjem, og det er alvorlige udfordringer, de kommer ind ad døren med,” udtaler Kåre Skarsholm, landsleder i TUBA, der står for Terapi og rådgivning til Unge, der er Børn af Alkohol- og stofmisbrugere.

  “Relationen mellem forælder og barn udsættes for en stor og potentielt ødelæggende belastning, når en familie er ramt af misbrug. Når mor eller far har et alkoholproblem eller stofmisbrug, kan de ganske enkelt ikke være de forældre, som børnene har brug for. Mange børn og unge sidder tilbage med oplevelsen af at være blevet fravalgt som følge af misbruget. Mange unge går årevis uden at tale med nogen om deres problemer, fordi de skammer sig eller af loyalitet til forældrene. For flere unge resulterer det i angst, depression og andre alvorlige psykiske lidelser,” fortæller Kåre Skarsholm.

  “Jeg havde håbet, at procentandelen var faldet mere, men det er desværre kun et meget lille fald, der er tale om. Der er behov for en målrettet indsats for at få flere forældre i behandling, men også en indsats, der skal sikre, at børn og unge, der vokser op med forældre med alkoholproblemer, får den nødvendige hjælp, de har brug for,” siger Kåre Skarsholm.

  “Derfor bør der indføres en national behandlingsgaranti, så børn og unge kan få hjælp til at bearbejde de udfordringer, de har afledt af deres opvækst,” siger Kåre Skarsholm.

  Af de unge, der henvendte sig til TUBA i 2022, havde 12% forsøgt selvmord, 26% været udsat for seksuelle krænkelser, 64% oplyser, at der havde været psykisk vold i hjemmet, mens 45% angiver, at der har været fysisk vold i hjemmet.

  I TUBA står det klart, at senfølger ofte er noget, der vokser og viser sig med alderen. Cirka 40% af TUBAs unge er over 25 år, når de henvender sig første gang. Her er flere så belastede, at de udviser symptomer på PTSD.

  Den nye undersøgelse er baseret på data fra 2021, som viser, at der er sket et fald i antallet af børn af forældre med moderate eller svære alkoholproblemer i perioden 2010 til 2021, fra 124.000 til 109.000 børn. Der er dog sket en stigning fra 2017 til 2021 på 5.500 børn, svarende til 6%, der har forældre med tegn på moderate alkoholproblemer.

  Kontakt:

  Kåre Skarsholm tlf.: 41870804 email: ksk@tuba.dk

  Sofie Kousgaard tlf.: 21 82 35 57 email: sok@tuba.dk

  Er du journalist og har brug for en kommentar fra TUBA? Vi stiller gerne op til interviews om vores mærkesager og fagområder. Vi hjælper også gerne med at finde unge stemmer, der kan fortælle om en opvækst i en familie med misbrugsproblemer.

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/release?releaseId=13690584&publisherId=13559793&lang=da

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **