PRM / DI: Brug nye forsvarsmilliarder rigtigt – sammen med erhvervslivet

  Pressemeddelelse fra DI – Dansk Industri

  – Danmarks sikkerhed er et samfundsanliggende, som vi alle skal tage et fælles ansvar for – også erhvervslivet. Når vi poster så mange flere milliarder skattekroner i et stærkere dansk forsvar, så må vi også klart kunne forvente, at forsvaret i langt højere grad end i dag åbner for et langt tættere samarbejde med civilsamfundet og med erhvervslivet, siger adm. direktør Lars Sandahl Sørensen, DI.

  DI præsenterer i dag erhvervslivets forsvarspolitiske udspil, som bl.a. lægger op til et nyt partnerskab for et stærkere forsvar med erhvervslivet, landets vidensinstitutioner og Forsvaret. DI lægger op til, at de private virksomheder skal løse langt flere af de opgaver, som folk i uniform i dag bruger tid på.

  Brug ressourcerne klogt

  De politiske ønsker om et stærkt dansk forsvar kommer i en tid med stor mangel på arbejdskraft. Derfor lægger DI op til at bruge ressourcerne og medarbejderne smartere og bedre end i dag. For eksempel skal de værnepligtige løse konkrete opgaver i Forsvaret og de skal i langt højere grad end i dag forberedes på efterfølgende job i civilsamfundet.

  – Med så mange penge følger også et tilsvarende større ansvar for at få bedre styr på forbruget af midlerne og ressourcerne i Forsvaret. Det mener vi, at et tæt samarbejde med erhvervslivet kan bidrage til. Vi har jo virksomheder over hele landet, som har stor ekspertise i alt, lige fra service på køretøjer til konstruktionen af nye fartøjer til søværnet, som der er hårdt brug for. Lad dog erhvervslivet bruge de kompetencer, de har, i stedet for at folk i uniform skal bruge kræfter på det, siger Lars Sandahl Sørensen.

  Erhvervslivet kan levere løsninger til Ukraine

  DI foreslår i sit udspil at etablere strategiske samarbejder på områder af vital sikkerhedsinteresse. Det gælder f.eks. konstruktionen af danske skibe til flåden, udvikling af droner og et stærkt cyberforsvar. Erhvervslivet kan også bidrage med konkrete løsninger, der kan doneres til Ukraine, og på den måde støtte op om regeringens intentioner på området.

  DI foreslår desuden, at forsvaret skal lægge mange flere af de daglige opgaver ud til private virksomheder. Det gælder f.eks. opførsel og renovering af kaserner, energioptimering, vedligeholdelse af biler, skibe og fly. Samtidig skal der investeres i forskning og udvikling af ny teknologi sammen med danske iværksættere og vidensinstitutioner.

  – Danske virksomheder er vant til også at arbejde med fortrolige informationer, så der er ikke nogen sikkerhedsmæssige hensyn, der bør stå i vejen for at lade private virksomheder løse opgaver i samspil med Forsvaret, og det skal også gøres på en måde, så de værnepligtige får læring, der kan give dem bedre muligheder på arbejdsmarkedet, siger Lars Sandahl Sørensen.

  DI’s udspil er vedhæftet denne pressemeddelelse – herunder hovedpunkter:

  Spil sammen med omverdenen

  1. Gør værnepligtige bredere anvendelige, så de kan løfte konkrete opgaver og gøres arbejdsmarkedsparate.

  2. Indfør lærlingeklausuler i Forsvaret.

  3. Nedsæt en arbejdsgruppe, der skal udforske modeller for, hvordan medarbejdere deles på nye og innovative måder.

  Byd erhvervslivet indenfor

  1. Udliciter alt, hvad udliciteres kan og udbyd alle relevante opgaver i samarbejder.

  2. Effektiviser sagsbehandling og fjern unødige hindringer for samarbejdet med erhvervslivet.

  3. Giv erhvervslivet og universiteterne indblik i operative udfordringer, så de kan designe relevante løsninger.

  4. Opdatér regeringens strategi for dansk forsvarsindustri.

  Invester i teknologi og ny viden

  1. Styrk forskning, udvikling og test ved at allokere 2 procent af forsvarsbudgettet i 2030.

  2. Frem nye teknologier gennem en offentlig/privat teknologifond på 1 mia. kr.

  3. Styrk samarbejde gennem faglige teknologipartnerskaber om eksempelvis droner, rummet, kunstig intelligens mv.

  Udnyt erhvervslivets kompetencer

  1. Etabler forsyningssikkerhed ved opbygning af et sammenhængende dansk skibsbygningsprogram.

  2. Moderniser og energieffektiviser bygninger og kaserner gennem partnerskaber.

  3. Etablér et permanent strategisk samarbejdsforum mellem Forsvaret og forsvarsindustrien.

  Følg os på:
  Kontakt:

  Yderligere oplysninger fås hos pressemedarbejder Bo Hjuler, tlf. 2328 4912, e-mail boh@di.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/di-brug-nye-forsvarsmilliarder-rigtigt-sammen-med-erhvervslivet?releaseId=13687585

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **