PRM / Frederiksbergs borgmester skyder på de forkerte

  Pressemeddelelse fra Skou Gruppen

  Torsdag den 9. marts fremgår det af en pressemeddelelse fra Frederiksberg Kommune, at svømmehallen nu forsinkes yderligere – og først ventes færdig i 2024 – da der er yderligere betonarbejder og tætning af bassinerne, som skal udføres.

  Skou Gruppen advarede Frederiksberg om betonarbejdet i 2020

  Allerede i efteråret 2020 advarede Skou Gruppen Frederiksberg Kommune imod brugen af en forkert betontype – og om at noget af den eksisterende beton ville kræve arbejde ud over det, som Frederiksberg Kommune og dennes rådgiver havde foreskrevet i projektet.

  VVS-projekteringen var også fejlagtig

  Senere opstod også problemer med det projekterede VVS-arbejde i svømmehalsrenoveringen.

  “I september 2020 fortalte vi Frederiksberg Kommune og dennes rådgiver, at udskiftningen af brugsvandsinstallationerne ikke kunne uføres, som det var projekteret,” siger Martin Skou Heidemann.

  Blev arbejdet udført som projekteret, ville det være håndværksmæssigt forkert og medføre korrosive- og sundhedsmæssige risici. Selvom den store om-projektering af VVS-projekt først blev færdig to og en halv måned efter den oprindeligt aftalte afleveringsdato i 2021, nægtede Frederiksberg Kommune at give tidsfristforlængelse til Skou Gruppen.

  Uenigheden afgøres af voldgift

  I Frederiksberg Svømmehal har Skou Gruppen som entreprenør ønsket, at renoveringen blev udført i overensstemmelse med bygningsreglementet og almindelig byggeskik. Martin Skou Heidemann siger:

  “Det var ikke muligt at opnå enighed med kommunen og dennes rådgiver om dette, hvorfor vi nu har et større krav mod kommunen. Sagen afventer syn og skøn samt en voldgiftssag. Vi forventer, at denne vil give Skou Gruppens medhold i vores byggefaglige betragtninger, men det kommer til at tage tid. Det er frustrerende at opleve, hvordan Frederiksbergs borgmester benytter ventetiden til gang på gang at skyde på de forkerte,” siger Martin Skou Heidemann.

  Martin Skou Heidemann forklarer, at Skou Gruppen er vidende om, at Frederiksberg Kommune har rejst en klagesag imod Cowi, der er rådgiver på renoveringen af Frederiksberg Svømmehal:

  “Hele denne sag er mere kompliceret, end Frederiksberg Kommune vælger at fremstille den. Jeg ville ønske, at kommunen ligesom os vil afvente uvildige fagfolks bedømmelse af, hvad der er op og ned i sagen.”

  Læs mere om Skou Gruppens synspunkter i sagen

  Kontakt:

  Adm. direktør, partner

  Martin Skou Heidemann

  +45 28 35 80 15
  ms@skougruppen.dk

  eller

  Susanne Grønbech, Grønbech PR og kommunikation

  +4540330555
  sl@groenbech.com

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/frederiksbergs-borgmester-skyder-pa-de-forkerte?releaseId=13673341

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **