PRM / Én type data udfordrer succeskriterier i årsregnskaber

  Pressemeddelelse fra ATP Ejendomme

  En virksomheds finansielle nøgletal betragtes ofte som den grundlæggende faktor til at beskrive den forretningsmæssige udvikling.

  Det gør sig særligt gældende på denne årstid, hvor årsrapporterne- og regnskaberne gør deres indtog, men er de finansielle kernedata den rigtige indikator for, om en virksomhed er rustet til fremtiden? Nej, mener ESG-chef i ATP Ejendomme, Peter Hebin Bruun, som mener, at de finansielle tal i bedste fald kun leverer det halve billede:

  “I ejendomsbranchen er vi gået i gang med at indsamle data og rapportere på ESG, men vi har endnu kun set toppen af isbjerget. Der kommer langt højere krav og forventninger om transparens og rapportering i fremtiden, og de samme krav rammer vores kunder. I takt med at bæredygtighed i stigende grad er en konkurrencefaktor, gælder det også for evnen til at måle og benchmarke bæredygtighed,” siger Peter Hebin Bruun, og fortsætter:

  “Det er ingen hemmelighed, at en energieffektiv og klimavenlig ejendomsportefølje i sig selv giver en konkurrencemæssig fordel allerede i dag. Det samme kommer vi til at se i forhold til ejendommens sociale performance, som for eksempel ved medarbejdertrivsel eller en ejendoms integration med lokalmiljøet. I den sammenhæng er valide ESG-data i høj kvalitet en værdifuld størrelse. Især når vi skal måle indsatser og når vi estimerer, hvor det giver bedst social, klimamæssig og økonomisk mening at sætte ind. Det bliver en kæmpe gamechanger.”

  Mere og mere pålidelige data

  I løbet af få år har ejendomsbranchens muligheder for indsamling og anvendelse af data ifølge ATP Ejendommes datachef, Michael Dyhr Sørensen, også udviklet sig dramatisk. Denne udvikling har gjort branchen i stand til at give et mere præcist billede af ESG-indsatser og fremgangen inden for ESG. En betydelig bonus med denne udvikling er, at det samtidig i højere grad bliver muligt at anvende tallene i praksis:

  “Brugen af underbyggende data i ejendomsbranchen har tidligere været begrænset, hvilket har betydet, at beslutninger til meget store beløb træffes på sparsomme datagrundlag. Man kan et eller andet sted sige, at branchen for få år siden var 10 år bagud, men det er vi i gang med at indhente i rekordfart,” siger Michael Dyhr Sørensen.

  Digitalisering af branchen er en nødvendighed

  Digitaliseringen, herunder anvendelsen af data, er ikke alene kommet for at blive, det er en forudsætning for, at vi kan leve op til både kundernes og vores egne behov for data og indsigt i ejendommene, mener Michael Dyhr Sørensen. Ifølge datachefen indgår digitalisering, som en nødvendig faktor til at øge produktivitet, fremme bæredygtighed og muliggøre det krav om rapportering, som branchen i stadig større grad mødes med.

  “Hvor oplysninger om for eksempel klimarisici tidligere blev modtaget via en halv- eller helårlig rapport, bliver denne type oplysninger i dag i langt højere grad automatisk indhentet via såkaldte API-adgange, hvor data opdateres i realtid. Automatisk dataindsamling fra forskellige datakilder kommer til at løfte branchen til et helt nyt gennemsigtighedsniveau, hvilket dels bliver et krav i forhold til lovgivning, og dels efterspørges af kunder og samarbejdspartnere,” siger Michael Dyhr Sørensen.

  Standarder og transparens efterspørges

  Det handler dog ikke om fart eller om at komme først med nye metoder. Ifølge Peter Hebin Bruun er det centralt, at alle er med, så branchen sammen kan udvikle en standard, så tal kan sammenlignes:

  “Udfordringen er, at branchens aktører ikke nødvendigvis løber i samme retning. Vi skal ikke have en situation, hvor nogen udvikler kassettebånd, nogen CD’ere og andre online musiktjenester. Vi skal kunne sammenligne tal på tværs. Det kan vi ikke lige nu, da vores indsamling af data er så forskellig. Der skal vi stræbe efter standarder, som når vi sammenligner finansielle nøgletal på tværs af brancher,” siger ATP Ejendommes ESG-chef, Peter Hebin Bruun.

  Udfordringen opstår ofte, når ikke sammenlignelige tal sammenlignes, og derfor leverer et billede, som ikke stemmer overens med virkeligheden:

  “Vi kan ikke forlange af journalister og andre interesserede, at de kan kende forskel på pærer og bananer, når vi som branche ikke er transparente i vores metode og ikke er gode til at forklare, hvordan tal kan sammenlignes. ESG er mere kompliceret stof end man lige skulle tro, og det er branchens opgave at de data, som indsamles, struktureres, så resultaterne kan sammenlignes,” afslutter Peter Hebin Bruun.

  Peter Hebin Bruun fremhæver, at den kommende EU-taksonomi og rapporteringskrav øger muligheden for at sammenligne tal på tværs af branchen. Indtil da lyder der en opfordring fra ESG-chefen til branchen:

  “Lad os samarbejde på om at finde midlertidige løsninger, så vi får fjernet misforståelserne,” afslutter Peter Hebin Bruun.

  Viden og praksis deles

  For at ruste en samlet branchen til bedre datahåndtering har ATP Ejendomme i samarbejde med Proptech etableret Forum for Bygnings- og Ejendomsdata. Her kan alle større aktører i branchen gå i dialog om, hvordan man bedre tager beslutninger ved brug af data. Temaet på sidste event var netop ESG og bæredygtighed, da det er en udfordring, der rammer alle i branchen, og derfor et oplagt og aktuelt emne.

  Forum for Bygnings- og Ejendomsdata tæller blandt andet medlemmerne PFA, PensionDanmark, NREP, DEAS, Cobblestone, Heimstaden, Thylander, 1927 Estate og KAB.

  ATP Ejendomme udgiver i starten af februar sin årsrapport for 2022, som indeholder selskabets første CO2-regnskab samt en grundig redegørelse for regnskabstekniske metoder og overvejelser.

  Kontakt:

  Pressekonsulent Morten Steen tlf.: 91366641 email: most@atp-ejendomme.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/en-type-data-udfordrer-succeskriterier-i-arsregnskaber?releaseId=13669590

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **