PRM / Behov for både at øge søgningen til og gennemførslen på erhvervsuddannelserne

  Pressemeddelelse fra FH – Fagbevægelsens Hovedorganisation

  Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) er i en artikel fra Ritzau i dag citeret for at sige, at målsætningen om at 30 procent af folkeskolens afgangselever i 2025 skal vælge en erhvervsuddannelse aldrig vil lykkes, og at den derfor bør lægges i graven. Han siger videre, at han hellere vil fokusere på at mindske frafaldet, og at det skal ske gennem målrettede tiltag frem for store reformer.

  Jeg tænker måske at ministeren er blevet ’spidsciteret’ her, for jeg vil da håbe, at ministeren ikke løber fra ambitionen om, at flere unge vælger erhvervsskolerne fremfor det almene gymnasium, som der står i det få uger gamle politiske grundlag for Danmarks nye regering”, siger Nanna Højlund, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation.

  FH’s ambition er at styrke kvaliteten og gøre det langt mere attraktivt for langt flere – såvel unge som ældre – at vælge og at gennemføre en erhvervsuddannelse.

  Nanna Højlund siger videre: “Og jeg tror sådan set at ministeren også deler den ambition. Det væsentlige er så, om vi er i stand til at pege på nogle initiativer, der både kan øge søgningen og gennemførslen på de over 100 forskellige erhvervsuddannelser. Som et bud på to målrettede tiltag, har vi bl.a. foreslået at indføre elevløn på grundforløb 2 på alle erhvervsuddannelser.

  Desuden foreslår vi at øge investeringerne med 500 mio. kr. årligt til bedre undervisningsmaterialer og udstyr samt til bedre lærerkompetencer. Tilsammen er jeg overbevist om, at det vil bidrage til dels at øge søgningen og dels at højne kvaliteten af erhvervsuddannelserne for at mindske frafaldet. Det ser vi meget frem til hurtigst muligt at drøfte med regeringen.

  Kontakt:

  FH’s pressetelefon tlf.: 26119710

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/behov-for-bade-at-oge-sogningen-til-og-gennemforslen-pa-erhvervsuddannelserne?releaseId=13668475

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **