PRM / Grønne investeringer påvirker priserne i 2023

  Pressemeddelelse fra Fors A/S

  Forsyningsselskabet Fors A/S, der er ejet af kommunerne Roskilde, Holbæk og Lejre, har sat ekstra skub i tiltag, der sætter fart på den grønne omstilling og klimatilpasning. Det sammenholdt med generelle prisstigninger på især el påvirker priserne på flere forsyningsarter i 2023. Prisen på at få afledt spildevand falder dog på tværs af alle tre kommuner.

  – Vi er en vigtig bidragsyder til den grønne omstilling, fordi vi understøtter vores ejerkommuners klimadagsorden. Dermed omsætter vi sammen med vores ejerkommuner den lidt abstrakte klimadagsorden til noget konkret, som vedrører vores kunders hverdag. Sammen med dem arbejder vi hver dag for at overdrage naturen i endnu bedre stand til vores fremtidige generationer, end vi modtog den. Det er blandt andet investeringer i disse nødvendige grønne tiltag, der påvirker prisen næste år, siger kundedirektør i Fors A/S, Rikke Saltoft.

  Store, grønne investeringer

  Fors A/S investerer for eksempel massivt i grundvandsbeskyttelse ved hjælp af frivillige aftaler med private lodsejere. På den måde er Fors A/S med til at sikre, at grundvandet forbliver rent og frit for pesticider, så kommende generationer også vil have adgang til rent drikkevand, som vi har det i dag. Rent drikkevand er nemlig ikke en ressource, man kan tage for givet, og derfor barsler Fors A/S også med to nye vandværker samt endnu flere tiltag mod overløb fra kloakker for at beskytte naturen.

  Mere affald bliver nu også genbrugt i Holbæk Kommune. Fors A/S har her udrullet en endnu mere omfattende sorteringsordning, som et bredt flertal i Folketinget har vedtaget, at alle kommuner skal indføre. Det er ikke alle kommuner, der har nået det inden for den fastsatte tidsramme, men Fors A/S nåede det inden for den aftalte tid. Dermed går færre materialer op i røg i Holbæk Kommune, flere materialer bliver genanvendt, og klima og miljø bliver dermed ikke belastet unødigt.

  – Prisstigninger er aldrig sjove at varsle over for kunderne, og derfor er det også vigtigt at understrege, at vi er drevet ud fra et hvile-i-sig-selv-princip, så vi tjener ikke ekstra på de nye priser. Det er udelukkende et spørgsmål om, at vi udviser rettidig omhu og laver de nødvendige grønne investeringer nu. Det vil både komme kunderne til gode på kort og på længere sigt, siger Rikke Saltoft.

  Flere får fjernvarme

  Nogle af de største investeringer i en grønnere fremtid sker i Himmelev og Vindinge i Roskilde, hvor udrulningen af fjernvarme går hurtigere end først ventet.

  – En sikker vej mod en grønnere fremtid er at flytte så mange kunder som muligt fra gasfyr til grøn fjernvarme. Det arbejde skrider hurtigt frem i Roskilde Kommune. Interessen for en stabil, grøn og billig fjernvarme er stor, og vi får løbende flere kunder med på fjernvarmenettet. I Jyderup arbejder vi også på en løsning, så vores kunder kan blive fri af naturgas og komme med på en mere klimavenlig og billig løsning, siger Rikke Saltoft.

  Alle de konkrete priser for 2023 ligger nu klar på fors.dk/priser.

  Kontakt:

  Kommunikationskonsulent Casper Suk Thorlacius tlf.: 24829308 email: cst@fors.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/gronne-investeringer-pavirker-priserne-i-2023?releaseId=13667067

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **