PRM / Kommunens nye robot holder styr på medicinen til borgerne

  Pressemeddelelse fra Fredensborg Kommune

  For den digitale robot tager det kun få sekunder at tjekke samtlige elektroniske journaler for, om alle borgere har fået den ordinerede medicin ved hjemmeplejens besøg det seneste døgn. Robotten sender derpå de lokale ledere en rapport, som viser om alt er i orden – eller om der er mistanke om, at nogle borgere mangler at få deres medicin.

  “Hvis rapporten viser, at en borger ikke har fået sin medicin, kan vi lynhurtigt undersøge, om alt er i orden eller om der er sket fejl i dokumentationen. Robotten er med andre ord et super effektivt hjælpemiddel til at sikre kvalitet i hverdagen. Derudover sparer vi også en masse dyrebar tid, ligesom vi kan se, om der eventuelt også er brug for ekstra oplæring af medarbejdere for at få alle procedurer på plads. Vi må tænke i nye måder at løse plejeopgaven, men vi vil gøre det, uden at gå på kompromis med omsorgen, og det er robotten her et godt eksempel på”, siger Louise Mehnke, formand for Social- og Sundhedsudvalget.

  Lars Søndergaard, formand for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget som også har ansvaret for Borgerservice og Digitalisering, er yderst tilfreds med den nye robot:

  “Robotten er et rigtig godt eksempel på, hvordan vi ved at digitalisere og gentænke vores systemer og arbejdsgange kan få en både mere effektiv og sikker drift af et ellers uhyre komplekst område. Alternativet til at lade den digitale robot tjekke flere hundrede journaler hver eneste dag, ville være et meget stort manuelt tidsforbrug hos vores medarbejdere – og jeg tror alle ønsker sig, at de i stedet så vidt muligt skal hjælpe vores borgere direkte”.

  Helt overordnet er udbredelsen af robotter, digitale løsninger og velfærdsteknologi en vigtig brik i kommunens strategiske udvikling, forklarer borgmester Thomas Lykke Pedersen:

  “Vi har en kæmpe udfordring med både at rekruttere tilstrækkeligt med uddannede medarbejdere og få budgetterne til at hænge sammen de kommende år. Derfor følger vi i byrådet en målrettet strategi om, at vi digitaliserer alle steder, hvor det giver mening i forhold til borgernes velfærd og hvor medarbejderne kan spare tid og besvær. Det er denne robot et rigtig godt eksempel på”.

  Det er kommunens digitaliseringsafdeling, som har programmeret den digitale robot til at tjekke borgernes journaler i ældreplejens fagsystem Nexus.

  Robotten bliver anvendt som en del af kvalitetsarbejdet på medicinadministration i hjemmeplejen i Fredensborg Kommune, hvor den også ses som et supplement til praksis om registrering af “Utilsigtede Hændelser”. Næste skridt er at udbrede robotten til brug på plejehjemmene.

  Styrelsen for Patientsikkerhed kender til robotten gennem deres samarbejde med Fredensborg Kommune og har nu anbefalet robotten til andre kommuner.

  Kontakt:

  Udvalgsformand Louise Mehnke (A) mail lmeh@fredensborg.dk
  Udvalgsformand Lars Søndergaard (V) tlf. 22 24 98 27
  Borgmester Thomas Lykke Pedersen (A) tlf. 25 29 19 42

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/kommunens-nye-robot-holder-styr-pa-medicinen-til-borgerne?releaseId=13666645

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **