PRM / EU-Kommissionen godkender Danmarks Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogram, og stiller dermed 1,5 mia. kr. til rådighed til bl.a. grønne indsatser i det blå Danmark

  Pressemeddelelse fra Fiskeristyrelsen

  Det totale budget for programmet er 2,1 mia. kr., hvoraf EU-midlerne udgør ca. 1,5 mia. kr. Midlerne udmøntes i tilskudsordninger, der gennemføres i Danmark rettet mod fiskeri, akvakultur og vandmiljøet i perioden frem til 2027.

  Programmet skal sikre, at det danske fiskeri- og akvakulturerhverv fortsætter med at innovere og udvikle sig i retning af at være mere klimamæssigt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt. Samtidig skal midlerne også bidrage til at tilvejebringe vigtig viden om fiskebestandene og de marine økosystemer og understøtte restaurering af danske vandløb.

  Udarbejdelsen af det danske program er sket med bidrag fra en bred vifte af interessenter og i samarbejde med EU-Kommissionen. Programmet udmønter, gennem tilskudsordninger, den danske andel af Den Europæiske Hav-, Fiskeri-, og Akvakulturfond.

  Direktør for Fiskeristyrelsen, Nanna Møller udtaler:

  “Det er en vigtig milepæl, at EU-Kommissionen nu har godkendt det danske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogram. Det betyder, at vi nu kan fokusere på, at få programmet ud at leve i nye projekter til gavn for fiskeri- og akvakulturerhvervene. De næste år kommer vi bl.a. til at støtte udviklingsprojekter, der understøtter den grønne omstilling, bidrager til EU’s målsætning om reduktion af CO2 udledning, fremmer væksten i de kystnære områder, samt støtte indsamling af essentiel viden om fremtidens fiskeri og fiskebestande.”

  Grønne løsninger og bæredygtig udvikling i kystområderne

  Grundlaget for programmet er den brede politiske aftale om Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogrammet for perioden 2021-2023 fra 18. marts 2021. I aftalen lægger de politiske partier bl.a. vægt på, at Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogrammet skal understøtte målsætningerne i den fælles fiskeripolitik samt klimalovens målsætning om at reducere CO2-udledningen med 70 pct. i 2030.

  I programmet er der fastlagt fire fokusområder, som midlerne skal bidrage til:

  – den grønne omstilling af fiskeri- og akvakulturerhvervene

  – viden om fiskebestande og sikre effektiv forvaltning og kontrol

  – udvikling af kystfiskeriet og i kystnære områder

  – afsætning af fiskeprodukter og styrke det danske fiskeris konkurrenceevne.

  Læs den politiske aftale fra den 18. marts 2021 her

  Nye støtteordninger i 2023

  EHFAF-programmet udmøntes af Fiskeristyrelsen gennem en række støtteordninger. De første støtteordninger åbnede for ansøgninger i 2021 og 2022, hvor det bl.a. har været muligt at søge om støtte til vandløbsrestaurering, fiskerikontrol og dataindsamling omkring fiskebestande.

  I løbet af 2023 vil Fiskeristyrelsen åbne flere ordninger: investeringer i kystfiskeri og udvikling af mere skånsomme fiskeredskaber og -metoder, indsatser, der reducerer marint affald og ordninger, der bl.a. vil understøtte bæredygtig forvaltning af havet samt grøn omstilling af akvakultur.

  Tilmeld dig Fiskeristyrelsens nyhedsabonnement om EU-programmer, og bliv informeret, når vi åbner nye ansøgningsrunder.

  Perspektivering og afmelding:

  Yderligere information

  Læs EU-Kommissionens pressemeddelelse om det danske program

  Har du spørgsmål til programmet, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsen alle hverdage kl. 10-14 på telefon 7218 5642.

  Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsens presseafdeling på tlf. 7218 5805.

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/eu-kommissionen-godkender-danmarks-hav–fiskeri–og-akvakulturprogram-og-stiller-dermed-15-mia-kr-til-radighed-til-bla-gronne-indsatser-i-det-bla-danmark?releaseId=13666182

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **