PRM / Hvis færre børn skal mistrives, kan svaret ligge i et aktivt foreningsliv og stærke fællesskaber

  Pressemeddelelse fra Furesø Kommune

  Erfaringerne viser, at børn og unge klarer sig og trives bedre, hvis de er en del af et foreningsfællesskab. Hvis flere skal med, er der brug for, at både foreningslivet og kommunen arbejder mere målrettet med at introducere alle børn og unge til foreningslivet.

  Det var blandt konklusionerne, da repræsentanter fra Furesø Idrætsråd, Spejdernes Samråd, trænere og instruktører, Furesø Ungdomsskole, Furesø Fritidsvejledning og Furesø Fælleselevråd mødtes med borgmester, politikere, Dansk Ungdoms Fællesråd samt kommune.

  Forældrene skal ikke stå med det fulde ansvar Stien summede, da Folkeoplysningsudvalget åbnede temadrøftelsen om, hvordan foreningslivet og foreningernes stærke fællesskaber kan spille en afgørende rolle i særligt børns og unges liv og trivsel. Den store opbakning er utrolig vigtig, fortæller formand for Folkeoplysningsudvalget Lars Køster-Svendsen:

  "Vi har brug for alle kræfter til at kunne tilbyde alle Furesøs børn nogle stærke fællesskaber, kammeratskaber og sjove, meningsfulde aktiviteter i foreningerne. Forældrene skal ikke stå med det fulde ansvar. Vi har eksempelvis allerede mulighed for at tilbyde foreningsaktivitet i samarbejde med børnehaver, vuggestuer, skoler og fritidshjem. Næste skridt er at få hele familien med og målrette flere tilbud til forskellige livsfaser samt at kunne tilpasse os børns og unges forskellige forudsætninger for at kunne indgå i aktiviteter".

  Hvis flere typer af borgere skal passe ind i foreningslivet, skal aktiviteterne afspejle behovene og efterspørgslen. Det kræver både flere hænder i foreningerne, men også kompetenceudvikling i specialsport, trænerudvikling med mere, lød det fra deltagerne.

  Foreninger spiller en nøglerolle

  Borgmester Ole Bondo Christensen (A) og 1. viceborgmester Bettina Ugelvig (A) deltog ivrigt i gruppediskussionerne og holdt også oplæg om de politiske visioner og 2030-mål, hvor netop foreningerne har en særlig rolle som medspiller til velfærdsområderne. Ole Bondo Christensen fortæller:

  "Det gode børneliv står højt på den politiske dagsorden i Furesø. Sammen med børnenes familier, omsorgspersoner og fagpersoner skal vi over de kommende 10 år opnå en kollektiv indsats for at imødekomme de børn, der ikke trives. Vi ved, at foreningerne kan udvikle alle børn og unge, give dem kammeratskaber, netværk og en større tro på sig selv. Som kommune skal vi give dem de rette betingelser".

  Folkeoplysningsudvalget behandler input og opsummeringer fra temamødet på deres møde i januar.

  Har du input?

  Har du input til temaet om det gode børneliv, så send gerne en mail til fritid@furesoe.dk inden jul. Forslagene vil blive taget med videre til Folkeoplysningsudvalgets møde i januar.

  Om Folkeoplysningsudvalget

  Folkeoplysningsudvalget er talerør for foreningerne og agerer som rådgivende udvalg over for det politiske udvalg for Kultur, Fritid og Idræt. I udvalget sidder repræsentanter fra byrådet, borgere med handicap, idrætsforeninger, voksenundervisningen, idébestemt børne- og ungdomsarbejde og kulturelle foreninger.

  Mødet bød på oplæg fra borgmester Ole Bondo Christensen, 1. viceborgmester Bettina Ugelvig, Lucas Skræddergaard fra Dansk Ungdoms Fællesråd samt Per Christensen, centerchef for Center for dagtilbud, skole og forebyggelse.

  Kontakt:

  Ole Bondo Christensen (A) email: borgmester@furesoe.dk

  Formand for Folkeoplysningsudvalget Lars Køster Svendsen email: lks3520@gmail.com

  By- og kulturdirektør Claus Torp email: clt1@furesoe.dk

  Kommunikation tlf.: 72354012 email: kommunikation@furesoe.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/hvis-faerre-born-skal-mistrives-kan-svaret-ligge-i-et-aktivt-foreningsliv-og-staerke-faellesskaber?releaseId=13666181

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **